Leila Chicot - Mete Le Vwal

		 
				Lé ou ka vini koté mwen 
Toujou ka véyé lè pou vou chapé
Hou hou 
Poutan ou ka di mwen ou enmé
Ké asi vou fò'w sav an pé konté 
Ou di mwen, avé li sa pa ka alé 
Pasyanté, sa asi chimen kasé 
Sa asi chimen kasé

kè          / chantèz 
Une nuit sans sommeil 
Wou ou wo       
Wo wou wo       
           / Pou vou an ka'y pasé 

Une nuit sans sommeil 
Wou ou wo       
Wo wou wo       
 
Ou té ka palé dè bébé 
Lé an vin di'w i la, ou lévé faché
Oh oh oh 
Té sa touvé lé mo ki fo 
Pou vou té menné mwen byen an bato 
Ou pé alé
Ou fè an vwé sé sa ou vlé 
Fwi laréyalité 
Menm tou sèl an ké asimé 

 ................................ (2 fwa)
kè      / chantèz
Une nuit   / Une nuit
Sans sommeil / Sans sommeil
Wou ou wo  / Wou ou wo
Wo wou wo  / Wou ou wo       

Si kanapé-la mwen ké sizé 
Yanndé sigarèt mwen ké brilé 
A pa pou vou an sav an ké pléré 
Sa ka fé mwen two mal, mwen ni asé 

Si kanapé-la mwen ké sizé 
Yanndé sigarèt mwen ké brilé 
Té ka véyé téléfòn-la soné 
Sa ka fé mwen two mal, mwen ni asé
Mè

kè         / chantèz
Ou pé mété lé vwal / Ou pé mété lé vwal 
Ou pé mété lé vwal / Si sé sa ou vlé 
Ou pé mété lé vwal / Ou pé mété lé vwal 
Ou pé mété lé vwal / Tou sèl an ké goumé 
         
Souden an gou salé 
Si lèv an mwen pozé 
Lè rido-la tonbé 
[San balé] la komansé 
An vlé pa rèpasé 
Tou sa ki ja fwasé 
Sa ké trè difisil a sipòté 
Sa ké trè difisil a dijéré
Mè 

kè         / chantèz
Ou pé mété lé vwal / Une nuit 
Sans sommeil    / Sans sommeil
Ou pé mété lé vwal / Ou pé mété lé vwal 
           Ou pé mété lé vwal 

Ou pé mété lé vwal / Une nuit 
Sans sommeil    / Sans sommeil
Ou pé mété lé vwal / Ou pé mété lé vwal 
           Ou pé mété lé vwal 

Ou pé mété lé vwal  / Hum hum
Une nuit sans sommeil 
Ou pé mété lévwal   / Ou pé mété lé vwal 
            Ou pé mété lé vwal 
Ou pé mété lévwal 
Sans sommeil