Leila Chicot - Enmen w En Secret

		 
				Ho Ho Ho ho

Ou ka ban mwen frison 
Lè ou ka vlopé mwen
E an ka vini fòl 
Lè ou ka palé mwen
Mwen enmé'w en secret
Sé an rèv é an la tou sèl

Rifren .............................. (2 fwa)
chantèz          / kè 
Tou pré'w mwen anvi    / En secret
Rété lontan, lontan    
Ka touché'w        
An vin enmé'w      
             / En secret
An pa lé tann ayen     
Jis an ti moman adé     
             / En secret
Gadé si nou pé vwé
Malgré tou sa nou ka fè
             / En secret
Mwen enmé'w en secret


An la ka èspéré 
Kè ou ké vin tou pré mwen
An la ka èspéré 
Kè ou kè ou ké palé ban mwen
An la ka révé

Lannuit an pé pa domi
An la ka imajiné'w tou pré mwen
Asiré ou ké vin palé
E an ké gadé'w
An ké plonjé en dé zyé'w
Pou vwè si ou ka manti
Ka èspéré en secret
En secret

(kè)
En secret
En secret

(chantèz)
Ou lésé mwen sèl
(kè)
En secret
(chantèz)
An rèv-la an ka fè
(kè)
En secret
(chantèz)
Anvoyé mesaj
(kè)
En secret
(chantèz)
Eséyé fè'w konprann
Ou pa répon mwen
(kè)
En secret
(chantèz)
Ou pa mem tann ayen
An fè tou sa an té pé
(kè)
En secret
(chantèz)
Pou sa vin réyalité
Ou la ka fè sanblan
(kè)
En secret
(chantèz)
An jou ou ké konprann
An enmé'w en secret

kè     / chantèz
En secret  
      / Han an la ka èspéré
En secret  / E an la ka pléré 
En secret