Kassav - Move Jou

		 
				Soti di kaban roy
Man maché anlè an pinèz, aïe
Ki tonbé di foto nom-la man pa ni nouvèl dépi dé simenn 
Alé bwè kafé, pa rété sik ankò isi-a
Chèché valé'y kan menm
I tonbé é brilé mwen, 
Asé...
kè-
É'w ka mandé sa ki rivé ?

Ni dé jou kon sa, han
Lè'w konprann lajounen ké bel 
Tout bagay ka rivé kon si sé malédision yo voyé anlè'w
Man la ka pozé, pa ka rigolé pouki sa 
Ou rivé jòdi-la 
Plen tèt mwen épi pawol 
Asé...
kè-
É'w ka mandé sa ki rivé ?

Man di zot man faché 
Man lévé faché 
Roy, man kòlé (i kòlé, i kòlé, i kòlé)
Pas jòdi man faché, man ké kouché faché
Man ka brilé kon difé
Man di zòt man faché
Man lévé faché (roy ! i kòlè)
Roy ! man kòlè han
Pas jòdi man faché
Man ké kouché faché
Alò lésé mwen pasé 

souflan-

Man di zot man faché 
Man lévé faché 
Han, man kòlé (i kòlé, i kòlé, i kòlé)
Jòdi man faché, man ké kouché faché
Man ka brilé kon difé

Man di zòt man faché
Man lévé faché (roy ! i kòlè)
Palanpampam
Pas jòdi man faché
Man ké kouché faché
Alò lésé mwen pasé 

souflan-

Ou ja vwè ki léta mwen
Mé ou lé toumanté mwen 
Man asiz trankilman ka pran an son 

Ou pé fè mwen sa ou lé
Mé si'w lé man pé faché, aïe
Kité mizik mwen woulé, woulé hé hé

kè-
Kité'y woulé ba mwen
(man la trankilan man ka pran an son) 
Misié ki mafoutiésa
(sé mélédision man pa ka konprann)
Kité'y woulé ba mwen
(misié pran patjé'w, pran patjé'w)
Misié ki mafoutiésa
(menm si'w pran dènié sigarèt mwen an) 
Kité'y woulé ba mwen
(alé, alé) 
Misié ki mafoutiésa
(ah viré la'w sòti, viré la'w sòti)
Kité'y woulé ba mwen
(ki manniè jòdi-a ou sonjé mwen)
Misié ki mafoutiésa
(sé malédision man pa ka konprann)

souflan-

kè-
Kité'y woulé ba mwen
Misié ki mafoutiésa

kè-
Kité'y woulé ba mwen
Misié ki mafoutiésa

kè-
Kité'y woulé ba mwen
Misié ki mafoutiésa

kè-
Kité'y woulé ba mwen
Misié ki mafoutiésa