Kassav - Wonderful

		 
				Lè mwen débatjé 
Mwen té kon an boug fou
Paskè man trouvé péyi-la  /(Kè) Wonderful
Lè'w wè man rivé man tonbé a jounou
Tèlman an trouvé péyi-la  /(Kè) Wonderful

Si ni lontan an pati
San rouviré 
Man pa jen oubliyé ti péyi an mwen
An vizité dòt koté 
Mè an pa rété 
O i yo, i yo, i yo, i yo,

Lè man débatjé 
Man té kon an boug fou
Paskè man trouvé péyi-la /(Kè) Wonderful
Lè'w wè man rivé man tonbé a jounou
Tèlman an trouvé péyi-la  /(Kè) Wonderful

Santi jan sé moun-la yé
Sé moun-la yé
Yo ka limen difé
Lè yo ka dansé 
Gadé jan sé moun-la yé 
Jan moun-la yé 
O i yo, i yo, i yo, i yo


I yo ............... (8 fwa)

Lè man débatjé 
Man té kon an boug fou
Paskè man trouvé péyi-la  /(Kè) Wonderful
Lè'w wè man rivé man tonbé a jounou
Tèlman an touvé péyi-la  /(Kè) Wonderful

Gadé jan péyi la yé
An pé ké pé 
Alé pon dot koté 
Alé pon dot koté 
An za la an vlé rété
An vlé rété
O i yo, i yo, i yo, i yo

Lè mwen ka débatjé 
Man té kon an boug fou
Paskè man trouvé péyi-la  /(Kè) Wonderful
Lè'w wè man rivé man tonbé a jounou
Tèlman an trouvé péyi-la  /(Kè) Wonderful

I yo................... (8 fwa)

(Kè)................... (8 fwa)
Wonderful 
Ha ha