Jocelyne Beroard - Sa Ki Ta La

		 
				Man dako ba servolan fil
Pou y pé monté 
Séré dèyé nuaj
Jwé zwèl épi lalin
Dansé anlé zétwal hé 
Volé, volé hé hé han !
Mé lè ou doubout douvan mwen 
Lè ou ka maché bò mwen 
Souplé jennen'w ti bren 
Jennen'w ti bren
Asi mannyè i gadé'w
Man ka wè ou byen jennen 
Oh oh ! 
Ki sa ou ké di mwen ?

kè-
Sa ki tala 
Ou pé pa di mwen sé pa sa 
Ha ha haaaa
Sa ki tala
Ou pé pa di mwen sé pa sa 
Ha ha haaaa

vyolon

kè-
Sa ki tala 
Ou pé pa di mwen sé pa sa 
Ha ha haaaa
Sa ki tala 
Ou pé pa di mwen sé pa sa 
Ha ha haaaa   

souflan-

Wo sé pa zafé rankotré 
Sé pa zafè frékanté han !
(yo kolé'w) 

Mé lè soley ja ka kléré
Pa ajouté chaltouné han
(yo kolé'w)

Sé pa lapenn chèché ban mwen èksplikasyon pou an padon 
Man ja konnèt
Demen maten plato darjan, Kafé byen cho épi kwasan
Man ja konnèt
Mé si'w lé gadé tjè mwen fòk pa bouskilé'w 
Ou ja sav i ja ta'w 
Ou ja konèt 
Han ! 

souflan-

kè-
Jennen'w ti bren han han
Oh la la si'w pé jennen'w ti bren
chantèz-
Oh
Sé pa véyé man ka véyé'w 
kè-
Jennen'w ti bren han han
Oh la la si'w pé jennen'w ti bren
chantèz
Mé lè man la pa fè mwendé bagay kon sa yayay
Pa bouskilé mwen 
Pa fè mwen lapenn woy

kè-
Jennen'w ti bren han han
Oh la la si'w pé jennen'w ti bren

kè-
Jennen'w ti bren han han
Oh la la si'w pé jennen'w ti bren

souflan-

kè-
Jennen'w ti bren han han
Oh la la si'w pé jennen'w ti bren

Pa bouskilé mwen 
Pa fè mwen lapenn

kè-
Jennen'w ti bren han han
Oh la la si'w pé jennen'w ti bren

Pa fè mwen pléré 
Pa bouskilé mwen 

Pa fè mwen lapenn
Pa fè mwen lapenn
Pa fè mwen lapenn
Woy 

kè-
Jennen'w ti bren han han
Oh la la si'w pé jennen'w ti bren

kè-
Jennen'w ti bren han han
Oh la la si'w pé jennen'w ti bren