Jocelyne Beroard - Siwo

		 
				Siwo,
Man lé on nonm dous kon siwo 
An nonm pou man pa rézisté
Lè'y i ka tjenbé mwen
An nonm pou man fè chimen-a
Man ka chèché ah an nonm ki dous pasé siwo yoyoy
Man pa lé fè anons
Pou rété san répons
Lavi mwen on dézèspéré

Sa mwen ka mandé
Pa trè konpliké 
I pa bizwen bèl
Pa bizwen ni zèl
Enmen rigolé
Toujou ka swengé
Fo pa'y fè djendjen
Lè man ka palé 

Madou siwo 
Ba mwen yonn ki dous kon siwo woyoy
Mé fodré i kapab osi
Tjenbé lanmen mwen fò
Lévé tèt ou é gadé douvan

Lé lavi-a ni an ti gou fyèl
Sa ka mantjé sé ti bwen miyèl
An ti dousè dépi le maten 
An vré madou pou fè mwen di byen
Lé tout bagay pa ka woulé mé ka désann 
Sa dé fwa pli rèd lè ou vou yonn ka chèché solusyon 
Mé sa pa an sitiyasyon

Mwen di'w siwo 
Ba mwen an nonm dous kon siwo
Marè'y épi ralé'y vini
Mé pa mennen ba mwen 
Yonn pou terbolizé tjè mwen 
Siwo

kè-
Si ou trouvé sa 
Kryé mwen pa lot bò a
Si ou trouvé sa 
Kryé mwen pa lot bò a 
Si ou trouvé sa 
Kryé mwen pa lot bò a 

chantèz- 
Pa déranjé mwen si sé pa pou sa 

kè-
Man ja vwayajé tout koté
É man byen présé di ritouné
Lakay mwen, an ba soley 
Sé la menm man ké pé trouvé 
chantèz-
An nonm dous kon
kè- 
Siwo
chantèz-
Plis dous
kè-
Madou siwo
chantèz-
An nom dous kon 
kè- 
Siwo 
Madou siwo
kè- 
Siwo 
Madou siwo
kè- 
Siwo 
Madou siwo
kè- 
Siwo 
Madou siwo

souflan-

kè- 
Siwo 
Madou siwo

Souflan

kè-
Man ja vwayajé tout koté
É man byen présé di ritouné
Lakay mwen, anba soley 
Sé la menm man ké pé trouvé 
chantèz-
An nonm dous kon
kè- 
Siwo
chantèz-
Byen plis dous ki
kè-
Madou siwo
chantèz- 
Sé nonm-la sé 
kè-
Siwo 
chantèz-
Sé fanm-lan sé 
kè-
Madou siwo
chantèz-
Woy péyi mwen
kè-
Siwo
chantèz-
Hum ! Lakay mwen 
kè-
Madou siwo 
Siwo
Madou siwo 

chantèz- 
Hum ! Sé nonm-la  
kè-
Siwo 
chantèz-
Hum ! Sé fanm-lan
kè-
Madou siwo
chantèz-  
Pli dous, pli dous, pli dous
kè-
Siwo
Madou siwo
chantèz-
Pli dous ki siwo 

kè-
Siwo
Madou siwo

kè-
Siwo
Madou siwo

kè-
Siwo
Madou siwo

kè-
Siwo
Madou siwo

kè-
Siwo
Madou