Jocelyne Beroard & Patrick Saint-Eloi - Pa Bizwen Pale

		 
				Frison frison, frison frison 

Fèmen lapòt-la 
Oswè-a man pé ké lagé'w
Oubliyé déwò-la pa ni pèsonn
Limen bouji-a 
É vini la pou kouté tou sa tjè mwen lé di'w dépi jou-a ou gadé mwen

Pa bizwen palé 
Pa bizwen palé
Pa bizwen di mwen sé soley ka lévé lé maten 
Pa bizwen palé 
Pa bizwen palé
Menm si sé nonm sèlman ki ni dwa di 
Han vini pa pati !

kè- 
Van rété, lanmè pé pou ou kouté 
Chanson-tala sé pou wou ki dan tjè mwen dépi lontan
Ay doudou vini pran frison
(sé sa tjè mwen lé di'w chak fwa ou gadé mwen) 
Ay doudou vini pran frison
(sa tjè mwen ka chanté lè'w ka souri ban mwen) 
Vini pran'y vini pran'y 
(lè'w ka palé mwen, lè'w ka pasé bò mwen
Ou sav sé ba'w tou sèl tjè mwen ka frisoné) 

pse : 
Sa ki rivé'w la 
Mwen pòkò janmen wè'w kon sa
Dépi yonn dé jou ou ka palé dè lanmou 
Si sé paskè i ni an moun ka fè'w vibré 
Palé ban mwen franchman 
Mwen pòko jen vwè'w kon sa

kè-
Lésé lanmou-a palé 
Sa i ka mandé sé trop 
Lésé lanmou-a palé 
Sa i ka mandé sé trop 

souflan-

jpm : 
Oh non non non non
Ou pa bizwen palé 
Ou pa bizwen palé
Ou pa bizwen chèché pli lwen lè'w la

Ou pa bizwen palé 
Ou pa bizwen palé
An nou fèmen zyé nou é rété adan menm tanpo-a

kè- 
Van rété
Lanmè pé pou ou kouté 
Chanson-tala sé pou ou ki dan tjè mwen dépi lontan
Vini pran'y, vini pran'y 
Vini pran'y, vini pran'y 
Vini pran'y, vini pran'y 
Vini pran'y, vini pran'y 
Vini pran'y, vini pran'y 
(lè'w ka gadé mwen) Vini pran'y, vini pran'y 
(lè'w ka souri ba mwen) Vini pran'y, vini pran'y
(lè'w ka palé mwen) Vini pran'y, vini pran'y
(lè'w ka pasé bò mwen) Vini pran'y, vini pran'y
(Ou sav sé ba'w tou sèl tjè mwen ka frisoné) Vini pran'y, vini pran'y
Vini pran'y, vini pran'y 
Vini pran'y, vini pran'y 
Vini pran'y, vini pran'y 
Vini pran'y, vini pran'y 
 
(tout kò mwen ka chanté) Vini pran'y, vini pran'y 
Vini pran'y, vini pran'y 
Vini pran'y, vini pran'y
Vini pran'y, vini pran'y 
Vini pran'y, vini pran'y 
Vini pran'y, vini pran'y 
Vini pran'y, vini pran'y 
Vini pran'y, vini pran'y