Jean-Michel Rotin - Bring Me Joy

		 
				Bring me joy
An mwen anvi chanté'w tout lavi
Bring me joy
An té vé ni tout pansé an mwen ba'y

Lè mwen santi présans ay 
Kè an mwen, té plen chalè
Mwen konprann kè mwen pa téni pon chans
Sé li ki tyen men an mwen 
Chans an mwen i za ban mwen'y 
Gadé tout sa Bondié fè pou mwen 

(Kè)
Bring me Joy
Bring me Joy

An mwen anvi 
Chanté'w tout lavi
(Kè)
Bring me Joy
Bring me Joy
(Chantè)
An té vé ni tout pansé mwen ba'y.

Ban nou fòs-la ki pou méné
Nou palé, chanté, bonnè'w tout sa'w ka ban nou
Ban nou fòs sajès é rézon, ki pou endé nou, pryé pou nou rikonèt 
Ha

(Kè)
Bring me Joy
Bring me Joy
(Chantè)
Bondié ou dous, menm pou sa ki mové 
(Kè)
Bring me Joy
(Chantè)
Voyé Lèspri Sen, pou nou konprann nou 
Bring me joy
(Kè)
Bring me Joy
Bring me Joy
(chantè)
Sové'w, sové nou
Voyé'y, voyé [your son]; Jésus

(Kè)
Bring me Joy
(Chantè)
Jésus
Jésus
Sové'w, sové nou 
Voyé'y, voyé [your son]; Jesus 
Jesus.......................... (15 fwa)

A mwen anvi, chanté'w tout lavi 
Bring me joy
An té vé ni, tout pansé an mwen ba'y
(Kè)
Bring me joy, bring me joy 
(chantè)
Bring me Joy
(Kè)
Bring me joy, bring me joy 
(chantè)
Bring me Joy
(Kè)
Bring me joy, 
(chantè)
Jesus, Jesus 
(Kè)
Bring me joy, bring me joy 
(chantè)
Bring me joy
(Kè)
Bring me joy
(chantè)
Brig me joy
(Kè)
Bring me joy