Hermann Fleret - An Pe Pa Fe Sanblan

		 
				Ka fé de jou pa ni nouvel
An mandé ki sa ki rivé'w la
Eske ou ni pwoblem
Pa sav koté ou yé

Sé pa labitid ou kon sa
Ou toujou ba mwen an ti signe de vie
Ki sa ki rivé mwen, pou man si malèré

Mwen chéché'w ka'y tout zanmi aw
Lé paran'w mandé mwen, éti fiy-a yo
Mwen pa sav ki sa pou mwen di yo
Sa sé an situation ki délika

An ka mandé koté ou yé
kè-
Koté ou yé
chantè-
Ba mwen an signe de vie
kè-
An signe de vie
chantè-
Mwen pé pa rété la, kon sa, san fè ayen

Ou pa janmen pati lontan 
San'w di mwen ki koté ou yé
Mi jòdi-a sa rivé.

E mwen trè malèré
Mwen ki té tèlman byen
Mwen pa Konprann ayen
Ba mwen an signe de vie
Pou nou sa ni nouvel
Mwen pa lé tann piès malè ki rivé

Pa konsa mwen ké lé pran nouvèl ou
Pa fé tjè mwen soté pou ayen
Non mwen pa lé, pa lé tan ayen
Pon mové nouvèl

kè-
Lé'w ka santi kò'w trè byen, trè byen
Toujou ni an bagay ka rann ou maléré
chantè-
Man pé pa fé sanblan, sanblan, sanblan, sanblan, sanblan, sanblan 
kè-
Lé'w ka santi kò'w trè byen, trè byen
Toujou ni an bagay ka rann ou maléré
Mwen pé pa fé sanblan, sanblan, sanblan, sanblan, sanblan

Atjèlman famiy aw di mwen
Fòk man ritrouvé fiy-a yo
Paskè nou fondé foyé nou, san di yo ayen
Tout fòt-la ka tonbé si mwen
Tanpi pou mwen si sé kon sa
Tou sa anlé, sé ke ou ba mwen
An ti signe de vie
Woooo

kè-
Lé'w ka santi kò'w trè byen, trè byen
Toujou ni an bagay ka rann ou maléré
chantè-
Mwen pé pa fé sanblan, sanblan, sanblan, sanblan, sanblan, sanblan 
kè-
Lé'w ka santi kò'w trè byen, trè byen
Toujou ni an bagay ka rann ou maléré
Mwen pé pa fé sanblan, sanblan, sanblan, sanblan, sanblan

Atjèlman famiy aw di mwen
Fòk man ritrouvé fiy-a yo
Paske nou fondé foyé nou, san di yo ayen
Tout fòt-la ka tonbé si mwen
Tanpi pou mwen si sé kon sa
Tou sa anlé, sé ke ou ba mwen
An ti signe de vie

kè-
Lé'w ka santi kò'w trè byen, trè byen
Toujou ni an bagay ka rann ou maléré
chantè-
An pé pa fé sanblan, sanblan, sanblan, sanblan, sanblan, sanblan 
kè-
Lé'w ka santi kò'w trè byen, trè byen
Toujou ni an bagay ka rann ou maléré
chantè-
Lè mwen maléré kon sa
Mwen za [di ki] mwen pé pa menm fè sanblan

kè-
Lé'w ka santi kò'w trè byen, trè byen
Toujou ni an bagay ka rann ou maléré
chantè-
Man pé pa fé sanblan, sanblan, sanblan, sanblan, sanblan, sanblan 
kè-
Lé'w ka santi kò'w trè byen, trè byen
Toujou ni an bagay ka rann ou maléré
Lè mwen maléré kon sa
Mwen za [di ki] mwen pé pa menm fè sanblan

kè-
Lé'w ka santi kò'w trè byen, trè byen
Toujou ni an bagay ka rann ou maléré
chantè-
Mwen pé pa fé sanblan, sanblan, sanblan, sanblan, sanblan, sanblan 
kè-
Lé'w ka santi kò'w trè byen, trè byen
Toujou ni an bagay ka rann ou maléré