Fuzion & Richard Birman - Absence

		 
				(Chantè) 
Sé an kout téléfonn 
Ki fè mwen sav kè ou té ja alé 
Mwen té désidé vini vwè’w 
Malgré mwen ka soufè 
An vé pa lésé pon larm vin koulé an dé zié 
Mé non fo pa ou pléré

(Kè) 
Ha man ka mò
(Chantè) 
Ha man ka mò
(Kè)
Ha man ka mò 

(Chantè)
Lafanmi ja sanblé 
Yo ka chèché konnet sa ki pasé 
Ki lè madanm-la travèsé 
Ni sa ki ka kryé 
Ni sa ki vé pa menm alé gadé, ka tranblé 
Mé yo pé pa pléré 

(Kè) 
Ha man ka mò
Ha man ka mò
Ha man ka mò

Mwen seten ké'w té la lè mwen fet 
Lè ou té jenn ou té adan tout fet 
Mi aprézan ou ka disparet 
An vwè’w dansé
Wi dé twa boléro, an salsa, an vals, ou an tango 
Mé sa ou té pli enmen sé té kadril 
Sa fè’w souri 

(Kè)
[Wi mé] lavi séparé nou 
(Chantè)
Séparé nou
(Kè)
Chimen lannuit 
Égaré nou 

(Kè)
[Wi mé] lavi séparé nou 
(Kè)
Chimen lannuit 
Égaré nou 

(Kè)
[Wi mé] lavi séparé nou 
(Chantè)
Séparé nou
(Kè)
Chimen lannuit 
Égaré nou 

É mwen seten ké'w té la lè mwen fet 
Lè ou té jenn ou té adan tout fet 
É mi aprézen ou ka disparet 
An vwè’w dansé
Wi dé twa boléro, an salsa, an vals, ou an tango 
Mé sa'w té pli enmen sé té kadril 
Sa fè’w souri 

(Kè)
[Wi mé] lavi 
(Chantè)
Chimen lavi
(Kè)
Séparé nou 
(Kè)
Chimen lannuit 
Égaré nou 

 
(Kè)
[Wi mé] lavi séparé nou 
(Kè)
Chimen lannuit 
Égaré nou 

(Kè)
[Wi mé] lavi séparé nou 
(Kè)
Chimen lannuit 
Égaré nou 

(Chantè) 
Sé an kout téléfonn 
Ki fè mwen sav ké ou té ja alé 
Épi mwen té désidé vini vwè’w 
Malgré mwen ka soufè 
An vé pa lésé pon larm vin koulé an dé zié 
Mé non fo'w pa ou pléré
Mé non fo'w pa ou pléré 

Sé an kout téléfonn 
Sé an kout téléfonn