Fuzion - Kupidon

		 
				[Byen o Gen] dé fwa 
Mwen ka lévé lè swè pou mwen chèché’w 
[?] ou pa lwen an santi kò aw 
Mè an bézé si lèv aw mwen dépozé 
Fo pa zòt dérangé mwen ka [révé]  
Kò a mwen si kò’w
Pou chanté lanmou ba’w 
Frison travèsé
Difé brilé 

kè- ....................... (2 fwa)
Ho ho ho ho ho ho ho
Ho ho ho ho ho ho ho
Ho ho ho ho ho

chantè- 
Hum hum

chantè-
An té bésé pou'y pa touché mwen
An té bésé pou'y pa frolé mwen 
Bésé pou'y pa janmen vini touché kè mwen 

An té bésé pou'y pa touché mwen 
Wi, bésé pou'y pa frolé mwen 
Pou lanmou pa janmen vini antré andidan mwen 
Andidan mwen 
Touché kè mwen 

kè- ....................... (2 fwa)
Ho ho ho ho ho ho ho
Ho ho ho ho ho ho ho
Ho ho ho ho ho

An té bésé pou'y pa frolé mwen
An té bésé pou'y pa touché mwen 
Bésé pou'y pa janmen vini touché kè mwen 

An té bésé pou'y pa frolé mwen 
Wi, bésé pou'y pa touché mwen 
Pou lanmou pa janmen, janmen, antré andidan mwen, andidan mwen 

Vini touché kè an mwen

kè- ......................... (2 fwa)
É ben sa rivé’w, sa rivé’w
É ben sa rivé'w, sa rivé'w 
 
chantè-
Tonbé a jounou 
Fo pa kwè mwen sou 
Si mwen tranblé 
Sé paskè mwen touché 
Gadé jan mwen jenn
Mwen ja ni an penn 
Sé paskè lanmou vini anvayi tout andidan mwen 

Souflan

kè- 
É ben sa rivé'w 
chantè-
Mwen enmen kan menm 
kè- 
Sa rivé'w 
chantè-
An di li "Je t’aime" 
kè- 
Sa rivé'w 
chantè-
Mé des mots d’amour 
kè- 
Sa rivé'w 
chantè-
Des mots pour toujours 

kè- 
É ben sa rivé'w 
chantè-
Mwen enmen'y kan menm 
kè- 
Sa rivé'w 
chantè-
An di li "Je t’aime" 
kè- 
Sa rivé'w 
chantè-
Des mots d’amour 
kè- 
Sa rivé'w 

chantè- 
An té bésé pou'y pa touché mwen
An té bésé pou'y pa frolé mwen 
Bésé pou pa janmen vini touché kè mwen 

An té bésé pou'y pa frolé mwen
Wi bésé pou'y pa touché mwen 
Bésé pou pa janmen, janmen...