Fuzion - Mary

		 
				Mi lan 2000 ka raproché'y a piti pa 
Ni an lo moun ki ka sonbré adan traka
É si mwen la, sé paske an toujou rézisté 
Pas lanmou toujou ban mwen mové lidé
Mwen té savé ke ou té la ka atann mwen 
Kalandriyé pa té matjé jou pou kontré'w
Mé sé tjè mwen té ja [ka anonsé'w?] 
Toujou véyé a lorizon, si ou té ka rivé 

Souflan 

É lè ou débaké an vi an mwen, ô baby 
Ni lenprésyon kè sanglo ka koulé
Kon an lapli asi an flè ki fané
An pa té ni le chwa fo mwen té partajé an lanmou kon ou kon té ja [byen séré?]
Pas pou nou an té vé sa séryé

Mè fan té chwazi 
Fòk té abandoné
É si dèmen an jou lanmou ka douté
Tjè mwen ké fè'w savé tou sa ou i ni pou [séré?] 
Pou anpéché lanmou kasé

É lè ou débaké an vi an mwen, ô baby 
Ni lenprésyon kè sanglo ka koulé 
Kon an lapli asi an flè ki fané 
An pa té ni le chwa fo mwen té partajé an lanmou kon ou té ja [byen séré?]
Pas pou nou an té vé sa séryé

Mè fan té chwazi 
Fòk té abandoné
É si demen an jou lanmou ka douté
Tjè mwen ké fè'w savé tou sa i ni pou [séré?] 
Pou anpéché lanmou kasé

Souflan 

(Kè)
Sé an [rèst?] lanmou kité
An tjè an mwen ki fè mwen tonbé damou 
(Chantè)
Lèspwa riviré an tjè an mwen lè mwen rankontré'w 
(Kè)
Sé an [rèst?] lanmou kité an tjè an mwen ki fè mwen tonbé damou 
(Chantè)
Lèspwa ritounen an tjè an mwen lè mwen rankontré'w

Man touvé an ti koté 
La pon moun pé pa rantré
Épi lè minui sonné 
Sé la nou ka'y ritrouvé tjè nou 
Mwen envanté an péyi ba'y 
Pou i pé mèt tou sa ki ta'y
Épi menm aprè lapli  
Mwen pé ké oblijé pati 

(Kè)
Sé an [rèst?] lanmou kité 
An tjè an mwen ki fè mwen tonbé damou 
(Chantè)
Lèspwa ritounen an tjè an mwen lè mwen rankontré'w
(Kè)
Sé an [rèst?] kè lanmou kité
An tjè an mwen ki fè mwen tonbé damou 
(Chantè)
Lèspwa riviré an tjè an mwen lè mwen rankontré'w

Man touvé an ti koté 
La pon moun pé pa rantré
Épi lè minui sonné 
Sé la nou ka'y ritrouvé tjè nou 
Mwen envanté an péyi ba'y 
Pou i pé mèt tou sa ki ta'y
Épi menm aprè lapli  
Mwen pé ké oblijé pati 
Mwen pé ké oblijé pati 
Pati