Fuzion - Verite kache

		 
				Byen souvan lavi gaché
É [sans a] rèv-la touné
Toujou gadé lèspwa demen ou ké riviré 
Mé lavérité pa ka rété an poch a maléré 
Tout jan éséyé tjenbé'y, sé chapé li chapé

É dépi té tou piti
Yo pa jen aprann la lavi 
Lité pou li manjé 
Goumé pou li rivé 
Mé lé maten lè i lévé
Pou jis alè ay kouché 
Sonjé pi vwè pli lwen
Lité pou vwè demen.
Mé nou pé pa lésé'y
Sé kon sa i pati
Kon sa lavi kalé 
Mé sé fòs, sé fòs mwen ka mandé 
Pou li pé réyisi
Ni trop mizé asi latè

Rifren..................... (2 fwa)
Yo,
Sé pou yo  
Yo yen ki yo, ho

Lè wè an ti moun ka grandi 
Fo'w bay an lanmen pou'y vini 
Lavi paka souri 
Man pa ni pou pati 
An pé ké jan kouri 
An malè ké vin arivé 
Fò wou pran tan kouri gadé 
Lavi pa an reproch 
Fòk pa mét sa an poch 
Fo'w lité pou rivé

(Kè) 
Yo,
Sé pou yo 
Yen ki yo 
(Chantè)
Fo'w lité pou viré 
(Kè) 
Yo,
Sé pou yo 
Yen ki yo 

Mé nou désann Sarajevo 
Pou wè moun ka mo pa anlo
Sa fè tjè mwen séré 
Mwen près anvi kriyé
Ban mwen fòs pou tjenbé 
Mé nou ay aux Etats-Unis 
Pou wè jan moun dézuni
[?] sa maléré 
Sé moun ki ka kriyé
Ba yo fòs pou tjenbé 

(Kè).................... (2 fwa) 
Yo, 
Sé pou yo 
Yen ki yo, ho 

Mé nou désann Sarajevo 
Pou wè moun ka mo pa anlo
Sa fè tjè mwen séré 
Mwen près anvi kriyé
Ban mwen fòs pou tjenbé 
Mé nou ay aux Etats-Unis 
Pou wè jan moun dézuni
[?] sa maléré 
Sé moun ki ka kriyé
Ba mwen fòs pou tjenbé 

Souflan

(Kè).................... (2 fwa) 
Yo, 
Sé pou yo 
Yen ki yo, ho