Jim Rama & Patrick Andrey - Soiree Face e Face

		 
				Adan an swaré 
Nou vini, pou fè zòt dansé
Pou amizé, pran an pyé
Dékonprésé 
Ès zòt paré pou rigolé
Fò'w oubliyé sousi lavi 
Nou ké alé, adan an swaré 

(Kè)
Hé 
(Chantè)
Sòti travay pou dékonprésé  /Pou dansé 
Adan swaré pou nou amizé  /Amizé 
Sé Face A Face ké fè zòt dansé, baby 
Hé 
Sé èvè Jim ké nou ké chanté  /Pou dansé 
Nou tou lé dé la, pou asiré  /Amizé 
Ès zòt paré, pou nou pran an pyé  /Pou dansé
Baby

Ha, tout le monde chanté
Ha, tout le monde kriyé 
Wo ou wo ho 
Wo ou wo ho 
Ha, tout le monde chanté
Ha, tout le monde kriyé 
Wo ou wo ho 
Wo ou wo ho 

(Kè)
Hé 
(Chantè)
Évè Patrick nou ké amizé  /Pou dansé 
Lévé lanmen pou nou pé chanté  /Amizé 
Sé Face A Face ké fè zòt dansé  /Pou dansé 
Baby 
Hé,
Sòti travay pou dékonprésé  /Pou dansé 
Adan swaré pou nou amizé  /Amizé
Ès zòt paré pou dékonprésé  /Pou dansé
Baby

Ha, tout le monde chanté 
Ha, tout le monde kriyé 
Wo ou wo ho 
Wo ou wo ho 
Ha, tout le monde chanté 
Ha,tout le monde kriyé 
Wo ou wo ho 
Wo ou wo ho 

Face A Face
 
Face A Face 

(Kè)
Hé 
(Chantè)
Évè Patrik nou ké amizé  /Pou dansé 
Lévé lanmen pou nou pé chanté  /Amizé 
Sé Face A Face ké fè zòt dansé  /Pou dansé 
Baby 
Hé,
Sòti travay pou dékonprésé  /Pou dansé 
Adan swaré pou nou amizé  /Amizé
Sé Face A Face ké fè zòt dansé  /Pou dansé
Baby

Adan an swaré 
Nou vini, pou fè zòt dansé
Pou amizé, pran an pyé
Dékonprésé 
Ès zòt paré, pou rigolé
Fò'w oubliyé sousi lavi 
Nou ké alé, adan an swaré 

Ha, tout le monde chanté
Ha, tout le monde kriyé 
Wo ou wo ho 
Wo ou wo ho 
Ha, tout le monde chanté 
Ha, tout le monde kriyé 
Wo ou wo ho 
Wo ou wo ho 

(Kè)
Hé
(Chantè)
Sòti travay pou dékonprésé  /Pou dansé 
Adan swaré nou ké amizé  /Amizé
Sé face A Face ké fèt zòt dansé  /Pou dansé
Baby

Hé
Sé èvè Jim kè nou chanté  /Pou dansé
Nou tou lé dé la pou asiré  /Amizé 
Ès zòt paré pou dékonprésé  /Pou dansé
Baby

Ha, tout le monde chanté
Ha, tout le monde kriyé 
Wo ou wo ho 
Wo ou wo ho 
Ha, tout le monde chanté 
Ha, tout le monde kriyé 
Wo ou wo ho 
Wo ou wo ho