Exile One - Fresh

		 
				Si mwen té oriantal 
Mwen té ké wè'w abiyé an kimono 
(Kè)
Manman'w sé antiyè
Papa'w sé antiyè
Ti moun?? sé antiyè 
Nou tout osi sé antiyé
(Chantè)
É si mwen té hollandé 
Mwen té ké wè'w  
An jip évek an sabo 
(Kè)
Manman'w sé antiyè
Papa'w sé antiyè
Ti moun??? sé antiyè
Nou tout osi sé antiyé
Aye aye
(Chantè)
Ou ka ban mwen frisson an kò an mwen 
(Kè)
Aye aye 
(Chantè)
Chair de poule de près de loin
(Kè)
Aye aye
(Chantè)
An ka admet ou ka rann mwen fou 
(Kè)
Aye aye 
(Chantè)
Aye ya aye doudou 

Rifren
(Kè)
Hou freshhh 
(Chantè)
Joli hibiscus 
(Kè)
Fresh 
(Chantè)
Kon an panplemouse 
Ka koulé kon dlo dous 
(Kè)
Hou freshhh 
(Chantè)
Aye 
Ti koulè sapotille
(Kè)
Fresh
(Chantè) 
Kon an sikrié 
Ka chanté an pyé poirié
(Kè)
Hou freshhh Hou freshhh 
(Chantè)
Hou Madone de Madone 
(Kè)
Fresh
(Chantè)
Ti van de alizé 
Asou plaj-la a Gosier 
(Kè)
Hou freshhh 
(Chantè)
Hou ti wozyé de papa 
(Kè)
Fresh
(Chantè)
An ti sik a koko
Koté Man Jak a Mahault

Solo gita

Si mwen té an guyanè 
Mwen té wè'w ka préparé an awara
(Kè)
Manman'w sé antiyè
Papa'w sé antiyè
Ti moun?? sé antiyè
Nou tout osi sé antiyé
(Chantè)
É si mwen té an mexiken 
An té wè'w an sombrero manman 
(Kè)
Manman'w sé antiyè
Papa'w sé antiyè
Ti moun?? sé antiyè
Nou tout osi sé antiyé
Aye aye  
(Chantè)
Ou ka ban mwen frisson an kò an mwen 
(Kè)
Aye aye
(Chantè)
Chair de poule au près de loin 
(Kè)
Aye aye 
(Chantè)
An ka admet ou ka rann mwen fou 
(Kè)
Aye aye 
(Chantè)
Aye ya aye doudou 

Rifren 

(Kè)
Hou freshhh 
Fresh
Hou freshhh 
Fresh
Hou freshhh 
Fresh
Hou freshhh
Fresh
Hou Freshhh

(Chantè)
Joli hibiscus 
(Kè)
Fresh 
(Chantè)
Kon an panplemouse 
Ka koulé kon dlo dous 
(Kè)
Hou freshhh
(Chantè)
Ho ti koulè sapotille
(Kè)
Fresh 
Kon an sikrié 
Ka chanté adan poirié
(Kè)
Hou freshhh
Fresh
Hou freshhhh
Fresh
Hou freshhhhhhh