Eric Virgal - Coupable

		 
				Bléssé, je t'ai bléssé 
Tou sa mwen di'w
Tou sa mwen fè'w
Mwen dézolé 
Menm si, san fè èspré
Wi man trayi'w é sa fè'w mal
Mé fòk ou sav 
Mwen té enmen'w 
Hum, hum
Mwen té enmen'w 

Brizé, mi tchè'w brizé 
Tout flè lanmou ki té adan, vini fané 
Frajil, ou si frajil
Nou té pwomèt lanmou soley
Mé sa man ba'w 

Man fè'w pléré 
San menm gadé 
E man manti souvan, san sav poutji 
Kouri lavi, chèché plézi 
E wou té la té ka antann, mwen rivini

Rifren 
kè                    / chantè
Sé pa fòt mwen              / Sé pa fòt mwen 
Sé pa fòt mwen              / Sé pa fòt mwen 
Sé sa nonm ka di souvan 
Just pou an ti padon 
Sé pa fòt mwen              / Sé pa fòt mwen 
Sé pa fòt mwen 
Wi, sé kon an ti chanson pou parèt inosan 

Tro ta, i byen tro ta 
Man pa vini pou supliyè'w
An dènyé fwa
Menm si, man byen anvi 
Sa pa té ké sèvi ayen 
Mé fòk ou sav 
Mwen té enmen'w
Hum, hum
Toujou enmen'w 

Tou sèl, man byen tou sèl
Fo man péyé tou sa mwen di'w 
Tou mal man fè'w
Tanpi, pétèt osi 
Nou pa té fèt pou viv ansanm
Mé sa ki sav

Man pa volé
Man pa tjé
Wi mé sa man fè mil fwa, byen pli mové 
Gadé mwen, souri ba mwen 
Lé tan ka djéri tjè blésé
Lavi ka kontinyé 

rifren/ kè-
Sé pa fòt mwen
Sé pa fòt mwen 
Sé sa nonm ka di souvan 
Just pou an ti padon 
Sé pa fòt mwen
Sé pa fòt mwen
Wi, sé kon an ti chanson pou parèt inosan 

Je n'ai pas su t'aimer 
Toi qui m'a tout donné 
Man pa té ni tan aprésyé lavi koté'w 
Aprézan sa fini 
Fòk ou rifè lavi'w 
Souri 
Souri

kè                    / chantè 
Sé pa fòt mwen              / Sé pa fòt mwen 
Sé pa fòt mwen              / Padoné mwen 
Sé sa nonm ka di souvan 
Just pou an ti padon 
Sé pa fòt mwen
Sé pa fòt mwen              / Souri ba mwen 
Wi, sé kon an ti chanson pou parèt inosan 

kè                    / chantè 
Sé pa fòt mwen              / Sé pa fòt mwen 
Sé pa fòt mwen              / Padoné mwen 
Sé sa nonm ka di souvan 
Just pou an ti padon 
Sé pa fòt mwen
Sé pa fòt mwen              
Wi, sé kon an ti chanson pou parèt inosan