Eric Virgal - Pa Fe Mwen La Penn

		 
				Mwen ja ba'w tchè mwen
Mi kò mwen
É man paré pou alé la ou lé
Pou volé dan syèl 
Aï chèché soley 
Man ké fè mil é mil foli 
Pou fè'w plézi 
É man ké goumen 
Pou nou toujou byen 
É si fò mwen kriyé divinité 
Man ké fé'y 
Lanmou dan tchè mwen 
Ka brilé kò mwen 
É man ké préyé Dié pou sa toujou toujou diré 

Rifren/ (Kè)..........................(2 fwa)
Pa fè mwen lapenn o
Pa fè mwen la penn an ké'y mò
Pa fè mwen lapenn o 
An an 

Si janmen sa rivé
Ola man ké alé 
Lwen lwen 
É le tan ka pasé 
Pé ké fè mwen oubliyé 
Hou hou 

(Chantèz) 
Ou ja ni tchè mwen
Mwen ja ba'w kò mwen 
[???]lavi mwen si ou lé 
La ou lé 
Man oubliyé fanmi 
Tou lé bon zanmi
Man ké fè mil é mil foli si ou anvi
Man ni'w an lapo mwen
San ki dan venn mwen 
Ès fòk mwen kriyé pou ou konprann sa ou yé pou mwen
Bondié ou ka kouté
Ba mwen fòs pou tjenbé
Fòs pou mwen goumen lannuit kon jou pou lanmou nou

Rifren

Si janmen sa rivé 
Ola mwen ké alé 
Lwen lwen
Ki sa ké réparé 
Tchè mwen ki déchiré

Rifren

Saxophone

(Chantèz)
La la la la la la la la la la la la la la la 
(Kè)
........

(Chantèz)
Gadé mwen dan zyé'w
Gadé mwen 
Jiré mwen
(Chantè)
Mi zyé mwen dan zyé'w
O ooooo

(Kè)
.......

Rifren................. (2 fwa)