Eric Brouta - Cheche Mwen

		 
				(Dékatman 1)
Gadé jan soley-la ka lévé
Sé kè an mwen osi ki ka plérééé
Jòdi sé jou pou nou oubliyé 
Lé pwoblèm nou vini twouvé

Rifren
Wo o o doudou lésé mwen di vou
Wo o o doudou ola ou yé 
Doudou lésé mwen di vou
Wo o o doudou ola ou yé

(Dékatman 2)
Lè la pli ka tonbé mwen ka sonjé
Lé bon momen kè nou pasé
Mandé Bondié si mwen pa enmè vou
Paskè sé li ki pé di vou

Rifren

(Kè)
Chèché mwen pou twouvé mwen................... (*4)

(Dékaman 3)
Sé pa la pen kè mwen téléfoné'w doudou
Si sé pou pé rakoché si mwen 
Di mwen tou sa kè mwen pé fè ba vou
Pou mwen pé sa rankontré yo

Rifren

(Dékatman 2)

Rifren

Rifren........................................ (*2)

Chèché mwen pou twouvé mwen................... (*4)

Rifren........................................ (*3)

Pawòl ékri pa Tituba