Dominique Bernier - Fanm

		 
				An konstaté, asi latè jòdi
Ni an lo moun, vyé kon jen ki san fouté
Yo pani rèspé pou ayen
Anko byen mwens, pou la femme
Mé sa yo pa ka vrè ya osi 
Manman yo li men sé an fanm
Sèten dèmen ti fi-a yo, ké wè mizè a koz lasa
An fanm ka fèt dan la soufrans 
É fo'y soufè pou fè an nonm
Jani lontan nou ka fè'y vwè mizè
Si'y fè kolè nou tout ké pran fè

An konstaté asi latè jòdi
Ni an lo moun, vyé kon jen ki san fouté
Yo pani rèspé pou ayen, non, non
Anko byen mwens, pou la femme wo wo 
Mé sa yo pa ka vrè ya osi non, manman yo li menm sé an fanm
Sèten demen ti fi-a yo, ké wè mizè a koz lasa

...

Alò mon vieux fè atansyion
(Kè)
Ba yo lov
(Chantè)
[A Pa ou] fèt adan an flè non non
(Kè)
Ba yo lov
(Chantè)
Sonjé manman'w, ou enmé'y
Alò rèspèkté an fanm, enmé an fanm
Alò mon vieux fè atansyion
(Kè)
Ba yo lov
(Chantè)
Sonjé ti fi aw ou enmé'y 
(Kè)
Ba yo lov
(Chantè)
Sèten demen sé li ki ké an fanm
Asi latè jan ou simé, sé jan ou rékolté
Wou o o, wou o o, wou o o, wou o o,  wou o o, wou o o 

(Kè)
Ba yo lov ....................................... ( 4 fwa)
(Chantè)
Asi latè jan ou simé, sé jan ou rékolté

Solo gita

(Kè)
Ba yo lov........................................ (4 fwa)
(Chantè)
[Give me ?]
(Kè)
Ba yo lov 
(Chantè)
[baby yè]
(Kè)
Ba yo lov 
(Chantè)
[??]

(Kè)
Ba yo lov ....................................... (4 fwa) 


(Chantè)
[Give ????]
(Kè)
Ba yo lov 
(Chantè)
Ba yo lov
(Kè)
Ba yo lov 
(Chantè)
[sugar ???]
(Kè)

Ba yo lov........................................ (4 fwa)

(Chantè)
Sonjé manman fi aw é enmé yo]
(Kè)
Ba yo lov 
(Chantè)
Ba yo lov
(Kè)
Ba yo lov 
(Chantè)
An ka chanté lanmou pou yo

(Kè)
Ba yo lov ........................................ (4 fwa) 

(Chantè)
[Give me ???]
(Kè)
Ba yo lov 
(Chantè)
Baby
(Kè)
Ba yo lov 
(Chantè)
[?]
(Kè)
Ba yo lov........................................... (4 fwa)