Dominique Bernier - Enme

		 
				(Chantè) 
Tout sèl adan an kwen
An ka sonjé jounen an mwen
Moman pasé avè'w
San janmen rivé touché'w
Fimen an sigarèt
Lè nou té tètatèt
Sa pa ban mwen pon fòs 
Pou di'w jan mwen enmé'w

Rifren 
Mwen enmé'w doudou 
Mé mwen pa ka rivé di'w sa 
Mwen enmé'w baby 
Poukwa an pé pa di'w sa non, non 
Mwen enmé'w toujou 
Lanmou an nou an détrès 
Mwen enmé'w baby 

(Chantè) 
Adan tout rèv an mwen 
Sé vou ki koté mwen 
Mé lè mwen ka lévé oh sugar 
Ou ka lévé an dòt koté 
La vi konsa pou mwen 
Pa ka sèvi ayen non, non 
Lapenn é solitid 
Ka vin an labitid 

Solo saxophone 

(Kè) 
É ya, é ya, é ya, é ya, é ya, é ya

(Chantè) 
Mwen enmé'w doudou 
Mé man pa ka rivé di'w sa 
Mwen enmé'w baby 
Poukwa pé di'w sa, non, non 
Mwen enmé'w toujou 
Lanmou-an nou an détrès 
Mwen enmé'w baby

(Kè) 
Enmé 
(Chantè) 
Lavi san vou doudou sé yen ki tristès é mélankoli 
(Kè) 
Mwen enmé'w 
(Chantè) 
Woy doudou mwen enmé'w 
(Kè) 
Enmé 
(Chantè) 
Vini doudou vou é mwen sèten nou té ké fè...
(Kè) 
Mwen enmé'w.....
(Chantè) 
Enmé nou 
(Kè) 
Enmé 
(Chanté)
Sonjé doudou tandrès é fòs ke nou té ka...
(Kè) 
Aï Mwen enmé'w
(Chantè) 
Aï, mwen enmé'w doudou
(Kè) 
Enmé

Solo saxophone 

(Kè) 
Aï mwen enmé'w 
Enmé 
Aï mwen enmé'w 
Enmé 
Aï mwen enmé'w 
Enmé 


(Chantè) 
Menn si ni sa ka di 
Sa ki la pou'w dlò pé ké chayé'y 
(Kè) 
Mwen enmé'w 
(Chantè)
A pa pou sa pou nou pa rouzé jaden lanmou 
(Kè) 
Enmé
(Chantè) 
Mwen enmé'w doudou 
(Kè) 
Aï mwen enmé'w 

(Chantè) 
Mwen enmé'w doudou mé man pa ka rivé di'w sa 
(Kè) 
Enmé 
(Chantè) 
Mwen enmé'w baby 
Poukwa pé pa di'w sa, non, non
(Kè) 
Mwen Enmé'w 
(Chantè) 
Mwen enmé'w doudou 
Lanmou-an nou an détrès 
(Kè) 
Enmé
(Chantè) 
Mwen enmé'w baby, hou..
(Kè) 
Mwen enmé'w 
(Chantè) 
Mwen enmé'w doudou 
Mé man pa ka rivé di'w sa 
(Chantè) 
Mwen enmé'w baby 
Poukwa pé ka di'w sa, non, non
(Chantè) 
Aï mwen enmé'w 
(Kè) 
Mwen enmé'w doudou lanmou nou an détrès
...