DeDe Saint-Prix - Telefonn

		 
				(Chantè).................. (2 fwa)
Lé moyen kominikasyon 
Téléfonn vini pou lèspresyon 
Sé kon sa a la radio
Moun ka jouwé an téléfonn-la, woye
Mano vréyé pyé 
Pawòl-la di, byen di 
Mé si'y menm té pé wè moun-tala 
Pèsonn pa té ké jouwé'w

.......................... (2 fwa)
(Chantè)
I ni ki mandé 
(Kè)
Abonnement
(Chantè)
I ni dot ki mandé 
(Kè)
Transfert 
(Chantè) 
Yo tout la
(Kè)
Za ka kanni
(Chantè) 
A fòs rété la 
(Kè)
Ka atann 

(Chantè) 
Yo za kanni 
A fòs atann 
Mwen menm man kanni 
A fòs mwen ka atann 
An pa ka mandé la pawòl 
Pou pa gaspiyé ta'w la. 
Tiyo dlo-a ni an né adan 
Défèt né-a pou'y koulé 
Pli ou téléfoné lontan 
Pli ou ni moun ka atann 
Anni palé jis kont palé 
Pèsonn la pé ké faché 

............................. (2 fwa)
(Chantè)
Sa'w fè 
(Kè)
Mwen la ka gadé'w
(Chantè)  
Et toi 
(Kè)
[Toi ou moi?] la ka tjenbé 
(Chantè) 
Vous désirez monsieur 
(Kè)
Sé Albè ki non mwen 
(Chantè)
Alo alo alo alo alo alo alo alo
(Kè)
Alo n'est pas la 

(Chantè
Tou mannyè ou téléfoné 
(Kè)
Alo n'est pas la, n'est pas la 
(Chantè
Téléfonn toujou okipé 
(Kè)
Alo n'est pas la, n'est pas la 
(Chantè)
Sé an sèl vakabonajri
(Kè) 
Alo n'est pas la, n'est pas la 
(Chantè)
Même à 3 heures du matin 
(Kè)
Alo n'est pas la n'est pas la 
(Chantè
Bip, bip, bip, bip, bip, bip,
(Kè)
Alo n'est pas la, n'est pas la 
(Chantè)
Bip, bip, bip, bip, bip, bip,
(Kè)
Alo n'est pas la n'est pas la 
(Chantè)
Bip, 
Par suite d'encombrement
(Kè) 
Alo n'est pas la, n'est pas la 
(Chantè)
Rappeler ultérieurement
(Kè) 
Alo n'est pas la, n'est pas la 
(Chantè)
Mé lè fakti-a rivé 
(Kè)
Tout moun-la anrajé an péyi-a 
(Chantè)
Tout moun-la anrajé an péyé-a 
(Kè)
Tout moun anrajé an péyi-a
(Chantè) 
Tout moun anrajé an péyi-a 
(Kè)
Tout moun anrajé an péyi-a
(Chantè) 
Lè fakti téléfonn-la rivé 
(Kè)
Tout moun-la anrajé en péyi-a
(Chantè)
An péké péyé téléfonn-la
(Kè)
Tout moun anrajé an péyi-a
(Cahntè)
An pa anvi péyé téléfonn
(Kè)
Tout moun-la anrajé an péyi-a

(Chantè)
Man ka krazé kay-la 
(Kè)
Man ké krazé kay-la 
(Cahntè)
Sé pa pou di krazé kay-la, wo
(Kè)
Man ké krazé kay-la
(Chantè)
Sé pa tou di krazé kay-la konsomatè
(Kè)
Man ké krazé kay-la

(Chantè)
Fòk nou tout la organizé wo 
(Kè)
Man ké krazé kay-la
(Chantè)
Fò nou organizé la la la la lé  
(Kè)
Man ké krazé kay-la
(Chantè)
Sé pa tou di krazé kay-la wo
(Kè)
Man ké krazé kay-la
(Chantè)
Sé pa tou di krazé kay-la konsomatè
(Kè)
Man ké krazé kay-la
(Chantè)
Sé pa tout di krazé tou sa ou wè 
(Kè)
Man ké krazé kay-la
(Chantè)
Organizé'w an ti mannyè la la la la la lé
(Kè)
Man ké krazé kay-la
(Chantè)
La la la la la la la lé  
A la katimini rimyé lònyon
(Kè)
La la la la la la la lé 
(Chantè)
A la kati brennen'y brennen'y 
(Kè) 
La la la la la la la lé 
(Chantè)
Konsomatè pa lé péyé 
(Kè)
La la la la la la la lé
(Chantè)
Misyé Turpin pa lé péyé 
(Kè)
La la la la la la la lé 
(Chantè)
A la kati brennen'y brennen'y
(Kè)
La la la la la la la lé
(Chantè)
La la la la la la la lé
(Kè)
La la la la la la la lé
(Chantè)
Konsomatè ka vréyé pyé
(Kè)
La la la la la la la lé
(Chantè)
Konsomatè ka vréyé pyé
(Kè)
La la la la la la la lé
(Chantè)
A la katimini.