David & Corine - Ke An Mwen An Balad

		 
				=David=	Lavi-la toujou pot
	[?]
	M jd-la man vinn enm'w
	
=k=	I tini difikult

=David=	Lanmou an mwen limit
	Par an [tj] ki ko two charj
	Lanmity pa charit
	s ou ka mrit'y
	Oh, no

=k=	K an mwen an balad

=David=	S pou'w, anka chant

=k=	K an mwen malad

=David=	s ou k p gri li ban mwen
	
=k=	K an mwen an balad

=David=	Pas mwen anvi plr

=k=	Woh, ouh oh

=Corin=	On refrain an tt an mwen
	On ti refrain a chagren
	Ka mand mwen ki biten
	Pou f'w ritoun demen
	Pas lanmou an mwen sten
	Pouki biten ou pa kontan mwen
	On lanmou p k chanj
	Pas lanmou pa lanmity, oh no...

=k=	K an mwen an balad

=Corin= S pou'w, anka chant

=k=	K an mwen malad

=Corin=	s ou k p gri li ban mwen
	
=k=	K an mwen an balad

=Corin=	Pas mwen anvi plr

=k=	K an mwen malad
	
=Corin=	Pran'y

(solo guita)
	
=k=	Tout lavi a pa lavi
	Tout lanmou, wi s lanmou
	Tout lajan pd an pari
	Pa ka menm [rifort] vou
	S kon sa an t pay
	Si an k ki two chaj
	Pa ka menm p soulaj
	K an mwen ka ksploz

=Corin=	D ti mo pou dkouv
	D ti mo filing lanmou
	Pou nou pa janmen souf
	Pou nou p konnt lanmou

=David=	Woh, tj aw chanj soi-disant
	s i k sa di'w andidan
	Mt mwen adan k aw dou
	Pou dmen nou avans ...
	
=k=	K an mwen an balad

=Corin= S pou'w, an ka chant

=k=	K an mwen malad

=Corin=	s ou k p gri li ban mwen
	
=k=	K an mwen an balad

=Corin=	Pas mwen anvi plr

=k=	K an mwen malad
	
(solo gita)

=k=	Ouh, y 
	Ouh, y 
	Ouh, y 
	Ouh, y 
	Ouh, y 
	Ouh, y 
	Ouh, y 
	Ouh, y 

(solo synth)

=k=	Ouh, y 
	Ouh, y 
	Ouh, y 
	Ouh, y 
	Ouh, y 
	Ouh, y 
	Ouh, y 
	Ouh, y 

=Corin=	D ti mo pou dkouv
	D ti mo filing lanmou
	Pou nou pa janmen souf
	Pou nou p konnt lanmou

=David=	Woh, tj aw chanj soi-disant
	s i k sa di'w andidan
	Mt mwen adan k aw dou
	Pou dmen nou avans 
	Non, non...

=k=	K an mwen an balad

=David= Woh, oh, an balad...

=k=	K an mwen malad

=Corin= Woh, oh, an balad...

=K=    K an mwen an balad

=David= K an mwen...