Lovard Chris - Cheri mwen

		 
				Hé,
Ès ou pé di mwen ola lanmou pasé
Mwen ka chèché'y 
Ès ou ka pansé an jou mwen ké trouvé'y 
Lavi mwen sa koulè
Labrum alantou mwen. 
Mwen pa ka mandé lenposib
Sa mwen lé sé an tjè sansib 
An fanm ki pé chéri mwen 
Pas, lè mwen lévé lè maten
Solitid-la ka pézé mwen
Ka gaché lavi mwen 

Solo gita 

Ho, wi, wi, wi, wi
C'est pour toi, baby
Wi, wi, wi, wi 

Mwen ka santi mwen prisonyé 
Condanné à perpétuité 
Pou an krim mwen pa komèt
Si Bondié té pé ban mwen lafòs 
Surmonté an dérizyon, hoooo

(Kè)
Hé, je veux être aimé 
J'ai tout à donner
(Chantè)
C'est ça, c'est ça, c'est ça 
(Kè)
Il y a t'il quelqu'un qui puisse m'aimer
(Chantè)
Chéri mwen
(Kè)
Hé, je veux être aimé 
J'ai tout à donner 
Il y a t'il quelqu'un qui puisse m'aimer

Ho
Mwen pa ka mandé lenposib
Sa mwen lé sé an tjè sansib
An fanm ki pé enmé mwen 

(Kè)
I ja las chèché/ho 
I pòkò touvé/ho
I dézèspéré/ho

Solo gita

(Kè)
Hé, je veux être aimé 
J'ai tout à donner 
Il y a t'il quelqu'un qui puisse m'aimer
(Chantè)
Chéri mwen 
(Kè)
Hé, je veux être aimé
J'ai tout à donner
Il y a t'il quelqu'un qui puisse m'aimer

Mwen pa ka mandé lenposib
Sa mwen lé sé an tjè sansib 
An fanm, ki ké pé enmé mwen 
Pas, lè mwen anvi "dialoguer"
Sé silans-la ka réponn mwen
Ka brizé lavi mwen 
Hé, ho, hé, 
Ka, brizé lavi mwen 

(Kè)
Hé, je veux être aimé/hum
J'ai tout à donner/hum
Il y a t'il quelqu'un qui puisse m'aimer
(Chantè)
Mwen bizwen, chéri mwen
(Kè)
Hé, je veux être aimé
(Chantè)
Mwen bizwen, chéri mwen
(Kè)
J'ai tout à donner 
Il y a t'il quelqu'un qui puisse m'aimer

Ay, sé sa, sé sa 
Ho, chéri mwen

(Kè)
Hé, je veux être aimé 
J'ai tout à donner
Il y a t'il quelqu'un qui puisse m'aimer