Leila Chicot - San Vou

		 
				Ô tan pasé
[?] avansé 
Sé pa lapenn mwen ensisté 
Fo mwen trouvé 
On dòt koté 
Ou ké vwayajé 
Kò an mwen sé kon flanm difé 
Fo i briyé san vou 
San vou

kè-
San vou 

Ou dézolé 
Tristès enstalé 
Zafè'w mélé 
Vlé raproché'w
Pou fè'w pardoné
Dlo ja chayé 
Tou sa'w simen 
Mwen ké toujou enmen'w 
Mè an ké sa rété / kè : San vou 
         /   San vou, san san san, san 
         /   San vou, san vou, san vou 

kè-
Sé lanmou ka touché lafoli
É tjè an nou ka fè [lagè?]
Si sé pou nou rété anmè
Sé pa lapenn an ké alé 
An ka fè sa ou ké konpran
[An prèv?] damour ni plen soufrans 
Si sé pou nou rété anmè 
An préféré alé 

chantèz        / kè
An ké rété san vou  /
Fo mwen rété san vou / Ès ou alé
An ké rété san vou  /
Tanpi pou mwen
Tanpi pou nou 

An ké rété san vou 
Fo mwen rété san vou 
Fo mwen rété san vou 
Fo mwen rété san vou 
Tanpi pou mwen
Tanpi pou vou 

kè-
Sé lanmou ka touché lafoli
E tjè an nou ka fè [lagè?]
Si sé pou nou rété anmè
Sé pa lapenn an ké alé 
An ka fè sa ou ké konpran
[An prèv?] damour ni plen soufrans 
Si sé pou nou rété anmè 
An préféré alé 

chantèz       / kè
An ké rété san vou 
Fo man rété san vou / Ès ou alé 
An ké rété san vou  
Tanpi pou mwen
Tanpi pou nou 

An ké rété san vou 
Fo man rété san vou 
Fo man rété san vou 
Tanpi pou mwen
Tanpi pou nou 

Viyolon 

Tanpi pou mwen
Tanpi pou nou 
Tanpi pou mwen
Tanpi pou nou 
Tanpi pou mwen
Tanpi pou nou 
Tanpi pou mwen
Tanpi pou nou 

chantèz       / kè
An ké rété san vou  / Tanpi pou mwen, tanpi pou nou 
Fo mwen rété san vou 
Fo mwen rété san vou / Tanpi pou mwen, tanpi pou nou 
An ké rété san vou  / Tanpi pou mwen, tanpi pou nou 
Fo mwen rété san vou 
Fo mwen rété san vou / Tanpi pou mwen, tanpi pou nou 

A dé-
Tanpi pou mwen, tanpi pou nou 
Tanpi pou mwen, tanpi pou nou 
Tanpi pou mwen, tanpi pou nou