Champagn - Pouki

		 
				Sé kon... 
La vie m'a toujours été dificile, très dificile

Hum hum 
O
Pou mwen lavi pa fasil ou ka rand-li difisil
Mwen ja soufè mwen soufè
Pas sé vou ki an kè an mwen 
Sé vou ki tout vi an mwen
Alò kouté mwen ka di'w
(Kè)
Pouki ou fè mwen sa 
(Chantè)
Wo pouki
(Kè)
Pouki ou fè mwen sa 
(Chantè)
Pouki ou fè mwen sa 
(Kè) 
Pouki ou fè mwen sa 
(Chantè) 
An té ké vlé sav
(Kè)
Pouki ou fè mwen sa 
(Chantè)
Hum hum 

Mwen pa pèd mwen té byen savé 
Ou pa té ni ayen pou mwen
Mwen pa rèsté atand vou 
Lanmè ka raché kay
Magré an fè lenposib
Sa pa ka fè'w sonjé ayen ayen 


(Kè)
Pouki ou fè mwen sa 
(Chantè)
O
(Kè)
Pouki ou fè mwen sa 
(Chantè)
Ou fè mwen sa
(Kè) 
Pouki ou fè mwen sa
Pouki ou fè mwen sa 

Right 
Han han 
I fèt 

Sé pa paske mwen ka chantè ba'w
Pou pé di mwen tou sa dou 
Sé lanmou ki ka rand vou kon sa 
Ou sé tou sa Bondié ban mwen 
Alò mwen vlé gadé'w pou mwen 

(Kè)............................................ (4 fwa)
Séré mwen fò 
O o o o
Séré mwen fò
A a a a 

Sé pa paskè mwen pa janmen la ou pé fè mwen sa doudou 
Ouh ouh 
Ou sé tou sa Bondié ban mwen alo mwen vlé gadé'w

(Kè)............................................ (4 fwa) 
Séré mwen fò
O o o o
Séré mwen fò 
A a a a

Gadé ki jan mwen yé 
Gadé ki jan ou yé
(Kè)
Ki jan zòt yé 
(Chantè)
Gadé ki jan nou vini
Gadé ki jan nou ka pèd fil an nou
(Kè)
Ki jan zòt yé
(Chantè) 
Gadé ki jan nou yé 
Gadé jan nou vini
(Kè)
Ki jan zòt yé
(Chantè) 
Gadé ki jan zò yé 
Gadé ki jan nou yé nou yé nou yé 
(Kè)
Ki jan zòt yé 
(Chantè)
Gadé gadé gadé gadé ki jan nou vini

Saxofòn

(Kè)........................................ (3 fwa) 
Ki jan zòt yé