Champagn - Domaj

		 
				An ti ruiso vini koulé asi jou an mwen
Pa tin tan palé 
An ja konprann sa ou vlé di mwen
Lé souvenir ka défilé é nou pé pa kaché 
Ou désidé ou ka pati ou vlé fè chimen'w
Sa oblijé kè nou pé pa rikoumansé
Mé pa tjenbé
Lavi ban nou an pil plézi
Sa ki fini pé pa viré pas i ja fini 
[Rézon péké???] chayé lèspri nou asi niaj
(Kè)
Domaj domaj domaj
Kè ou chanjé paj
Domaj domaj domaj
Kè ou pliyé bagaj

An ti ruiso vini koulé asi jou an mwen
Pa tin tan palé
An ja konprann sa ou vlé di mwen 
Lè souvenir ka défilé mé nou pé pa kaché
Ou désidé  ou ka pati ou vlé fè chimen'w
Sa oblijé kè nou pé pa rikoumansé 
Pé pa kenbé 
Lavi ban nou an pil plézi 
Sa ki fini pé pa viré paskè i ja fini
Mé sa pé ké chayé chayé wo wo oo

(Kè)
Domaj domaj domaj
Kè ou chanjé langaj
(Chantè)
Domaj kè ou chanjé paj
Domaj
(Kè)
Domaj domaj domaj
Kè ou pliyé bagaj

Menm si ini dé fwa 
Kè sé pa lajwa
Mé fo'w fè le chwa 
Pas an tou sa pa jen ni wa
Menm si sa pa vré 
Pa pè di mwen 
Kè sé jòdi-la ou désidé pou pé alé 

(Kè)
Domaj domaj domaj
Kè ou chanjé paj
Domaj domaj domaj
Kè ou pliyé bagaj

Domaj 
Chanjé paj 
Domaj
[Pou pé alé si rivaj]
Ha ha ha ho ho ho 

(Kè)
Si ou kasé épi mwen 
(Chantè)
si ou kasé si mwen woy
(Kè)
Si ou kasé épi mwen
(Chantè)
Ou pa pé viré ankò
(Kè)
Si ou kasé épi mwen
(Chantè)
Ankò
(Kè)
Si ou kasé épi mwen
(chantè)
Paskè ou ja ni asé