Champagn - Do

		 
				Hou ! si lavi sété sa 
Rété la koté mwen 
Mwen té ké kontan
Touléjou nou té ké
Fè chimen-la a dé
Mwen té ké kontan
  
(Kè)
Chèché
(Chantè)
Wo wou wooo
(Kè)
Konprann
(Chantè)
Han hannnnnn
(Kè)
Lanmou 
(Chantè)
Lanmou
(Kè)
Toujou 

Ou préféré pati 
Sé pétèt myé kon sa 
[Ou ka okupé'w, Do???] 
Alé gadé dèyè, Do 
[Nou ?] sonjé lè ou té la.
Ou té enmen mizik
Avè dé akò an do 
Ou té toujou dakò
Asi règ a lavi
La ou yé 
Ou ké tann mwen. 

Pa ni tan dékouvè 
Vrè koulè a lavi
É van-la chayé'w 
Lésé mwen la tou sèl 
Pa ni tan réfléchi 
Ou té ja byen lwen 

(Kè)
Chèché
(Chantè)
Wo wou wo 
(kè)
Konprann
Doulè 
(Chantè)
Ah ahahahahah !
(Kè)
Lavi  

Soufrans a pa plézi
Sa pétèt myé konsa 
Jòd-la [???]lanvi
Fè lantou a vou 
Pa douté 
An ké sonjé'w.
Mé gran jou ja lévé 
É ou kouché si do 
An ti kout dlò koulé 
Paskè dé zyé'w fèmé
I fèmé
Asi lavi

(Kè)............... (2 fwa)
Sé kon sa lavi yé
Lè an flè ka kité'w 

(Chantè)
Pa ni koulè 
Pa ni soley
Lavi pou mwen 
Pa ni pon sans

(Kè)............... (2 fwa)
Sé kon sa lavi yé
Lè an flè ka kité'w
 
(Chantè)
Lèspwa étenn
Bouji limé
Tou sa vlé di 
Pa ni pon chans 

(Kè)............... (2 fwa)
Sé kon sa lavi yé 
Lè an flè ka kité'w

Solo tronpèt