Annick et Jean-Claude - Idil

		 
				(A dé)
Tout ti trézo ki dan lanmè
Sé ba'w ti chou mwen ay chèché'y
Tou ti fèy bwa, ki dan fowè
(Chantè)
Sé ba'w lanmou, mwen ranmasé'y

Rifren / (Kè) ........................ (2 fwa)
Doudou doudou 
Doudou doudou 
Doudou doudou 
Doudou doudou 

(A dé)
Tini mizè, asou latè
Mé fo'w lité, pou'w pé sové 
Lanmou pwisan, lajan modi
(Chantèz)
Sé ba'w chéri, mwen ka chanté

Rifren

Solo saxofòn

(Chantèz)
Enmé lanmou, enmé karès 
É réféchi pou'w ni konsyans 
Titak tandrès, anlo sajès
Kriyé lavi, chanté lajwa

Rifren

(Chantè)
Enmé lanmou, enmé karès 
É réfléchi, pou'w ni konsyans 
Titak tandrès, anlo sajès
Kriyé lavi, chanté lajwa

(A dé)................................... (2 fwa)
Doudou nou ka'y béni, an lanmou ki tan nou 
Dèyè lanmè blé-ya
La syèl-la ka bo dlo 

......................................... (2 fwa)
(A dé) Dou mi lanmou / (Kè) Karésé'y 
(A dé) Dou mi lanmou / (Kè) Dorloté'y
(A dé) Dou mi lanmou / (Kè) Fo sové'y
(A dé) Dou mi lanmou / (Kè) Rèspèkté'y

(A dé)................................... (2 fwa)
Doudou nou ka'y béni an lanmou ki tan nou 
Dèyè lanmè blé-ya
La syèl-la ka bo dlo (2 fwa)

......................................... (2 fwa)
(A dé) Dou mi lanmou / (Kè) Karésé'y 
(A dé) Dou mi lanmou / (Kè) Dorloté'y
(A dé) Dou mi lanmou / (Kè) Fo sové'y
(A dé) Dou mi lanmou / (Kè) Rèspèkté'y

(Kè) ..................................... (16 fwa)
Woy doudou, mi lanmou