Annick et Jean-Claude - Tandres matinal

		 
				(Jean-Claude) 
Mwen lévé 
Ou pa kouché koté an mwen 
Oti ou yé
Mèm parfen'w pa épi mwen 
Mwen rété, kouté wooo 
Oti ou pasé, koté ou séré 
Mwen la ka chèché'w 

(Annick)
Lè mwen la 
Pa ka okipé'w di mwen 
Pa ka montré mwen tou sa mwen yé ba'w 
Fò an pati pou ou pé réyalizé ki jan ou enmen mwen 
Pé pa viv san mwen 
Ahhhhhh ahahahaaaa

(Jean-Claude)
Douvan jou ou la sé pou rékonfò 
Pipirit chanté mwen an tout chalè'w 
Tandrès matinal ésansyèl pou mwen 
Woooooo 
Oti ou pasé, koté ou séré 
Mwen la ka chèché'w

(Duo) 
Jòdi-jou ou la é mwen ka chanté 
Fò nou pran konsyans pou nou pé sové 
Solèy ja kouché, lannuit ka tonbé 
Soulajé, soulajé, soulajé 
Pou nou pé rivé 

Cuivres 

(Duo)
Jodi-jou ou la é mwen ka chanté 
Fò nou pran konsyans pou nou pé sové 
Solèy ja kouché, lannuit ka tonbé 
Soulajé, soulajé, soulajé 
Pou nou pé rivé, 
(Jean-Claude) : Rivééé woooo 

(Jean-Claude) 
Trankilman mwen désidé abandoné'w 
Pou lésé'w najé an tout libèté 
Ou rété, kouté woooo
Oti mwen pasé, koté mwen séré
Ou la ka chèché mwen 

(Annick) 
Ouuuu lè ou la 
Pa ka okipé'w di ou 
Pa ka montré ou tou sa ou yé pou mwen 
Fò ou pati pou mwen réyalizé ki jan mwen enmé'w 
Pé pa viv san ou 
Ahhhhhh 

(Jean-Claude) 
Douvan jou ou la 
Sé pou rékonfò 
Pipirit chanté 
Mwen an tout chalè'w 
Tandrès matinal 
Ésansyèl pou mwen 

Woooooo 
Oti mwen pasé, koté mwen séré, ou la ka chèché mwen

Solo saxophone, trompette, trombone cuivre 

(Kè)......................................... (2 fwa) 
Jou ouvè, jou ouvè 
Fò'w lévé doudou 
Ouvè zyé'w, ouvè zyé'w 
Pou nou wè lanmou

............................................. (3 fwa)
Vivi vini 
Tou piti 
Vini vini 
Tou prè mwen 

............................................. (2 fwa)
Jou rouvè, jou rouvè
Fo'w lévé doudou 
Ouvè zyé'w, ouvè zyé'w 
Pou nou wè lanmou...

................................................ (4 fwa) 
Vivi vini 
Tou piti
Vini vini 
Tou prè mwen 

Pawòl ékri pa Tituba