Real Limit - Leon

		 
				Sa sé an istwa réyèl

Dé lanné ja pasé
E ou la, ou ka atann 
Mé jou ka défilé kon sab an pannyé pèsé 
Sé lé mur sèlman ki ka tjenn li konpanny
Dé baro solid ka anpéché li sòti 

Sé an fòt kè i fè 
E i koré la jòdi 
An kacho, an [noisè?]
Ô liberté pani pri

Mé sa ki rèd vréman
Vwè foto'y en première page
Sé té an nonm sensè, sans violence et pour la paix

Souflan

Mè ka ki rivé Léon / Balan'y i pran kolè 
           I fè an kout san
Mè ka ki rivé Léon / Poutan nou konnèt li 
           I pa méchan
Mè ka ki rivé Léon / Balan'y i pran kolè 
           I fè an kout san 
Mè ka ki rivé Léon / Sé an nonm solid

Mè ka ki rivé Léon / Ka'y ka'y pasé Léon 
Mè ka ki rivé Léon / Hum hum mè ka'y pasé Léon 
Mè ka ki rivé Léon / Hum hum non non

Sa réyèl

Asi an lèt yo vréyé
Ka aprann i ni an bébé
I pé ké vrè li maché 
Ô Bondié, sa maléré
Lè tou piti prèmyé pa 
San papa [?] lè swa rakonté an ti istwa "Konpè Lapin, Konpè Zamba"
"Konpè Lapin Konpè Zamba"
 
Mè ka ki rivé Léon / Balan'y i pran kolè 
           I fè an kout san
Mè ka ki rivé Léon / Poutan nou konnèt li 
           I pa méchan
Mè ka ki rivé Léon / Ka'y ka'y pasé Léon wo o wo
Mè ka ki rivé Léon / Hum ...

Asi an lèt yo vréyé
Ka aprann i ni an bébé
I pé ké vrè li maché 
Ô Bondié, sa maléré
Lè tout piti prèmyé pa 
San papa [?] lè swa rakonté an ti istwa "Konpè Lapin, Konpè Zamba"
"Konpè Lapin Konpè Zamba"

Wè sa tris

Dé lanné ja pasé
E i la i ka atann 
Lé jou ka défilé kon sab an pannyé pèsé 
Sé lé mur sèlman ki ka tjenn li konpany
Dé baro solid ka anpéché li sòti
 
Sé an fòt kè i fè 
E i touvé la jòdi 
An kacho an [noisè]
Ô liberté pani pri

Mé sa ki rèd vréman
Vwè foto'y en première page
Sé té an nonm sensè, sans violence et pour la paix

Mè ka ki rivé Léon / Balan'y i pran kolè 
           I fè an kout san
Mè ka ki rivé Léon / Poutan nou konnèt li 
           I pa méchan

Mè ka ki rivé Léon / Balan'y i pran kolè 
           I fè an kout san