Real Limit - Koute Mwen

		 
				Lavi té kaché adan dé zyé'w (hum hum hum)
Sé la dousè é soley ka lévé 
Touché'w wo ou wou ou 
"Aimer aimer"

An té ni pon jan pou té palé'w (hum hum hum)
Tout jan mwen éséyé ou refizé kouté

An té pran labitid 
Rantré san fè bwi 
Ba'w an ti bo an kou pou asiré lanmou 
É dé fwa dan lannuit "sur la pointe des pieds" 
Ay fè an ti chapé 
Ay vwè an dòt ki vou 

kè-
Sa ki ta mwen 
chantè-
Lésé'y
Gadé pa touché 
Rantré san fè bwi 
kè-
Sa ki ta mwen 
chantè-
Lésé'y
Séparé an dé 
Rantré san fè bwi 
"Chérie" 

An té pran labitid 
Rentré san fè bwi 
Ba'w an ti bo an kou 
pou asiré lanmou 
É dé fwa dan lannuit "sur la pointe des pieds" 
Ay fè an ti chapé 
Ay vwè an dòt ki vou 

kè-
Sa ki ta mwen 
chantè-
Lésé'y
Séparé an dé 
Rantré san fè bwi 
"Chérie" 

kè-
Sa ki ta mwen 
chantè-
Lésé'y
Gadé pa touché'y 
Rantré san fè bwi 
"Chérie" 
"Chérie" 

Mé sa pon rézon 
Lanmou pasyon
Gadé ki jan nou ka déchiré 
Nou pé enmé nou 
Pa ka konprann nou 
Zanfan nou an danjé 
Fo protéjé'y
I jennen i poko paré 
Fè atansyon dou 
I ka gadé nou 

I ka gadé nou 

Attention baby

Mé sa pon rézon 
Lanmou pasyon
Gadé jan nou ka déchiré 
Nou té enmé nou 
Pa ka konprann nou 
Zanfan nou an danjé 
Fo protéjé'y
I jennen i poko paré 
Fè atansyon dou 
I ka gadé nou 
Hou hou

kè-
Sa ki tan mwen 
chantè- 
I ka gadé nou 

Sé dé pawòl initil ki fè vou chanjé baby 
ki konduy'w an mové deal 
Pou fè vou tonbé 
An pé ké rété tou sèl 
Pas lavi ka kontinyé 
[Pa] atann limyè-la étenn pou mwen pé pasé

kè- 
Sa ki ta mwen 

chantè- 
Tini plas an tjè an mwen 
Pou an dòt flè pé pousé 
Pran rasin an andidan an mwen pou mwen pé enmé 
An pé ké jan fè'y pléré
É lésé nou balansé