Family 9.7 - Ow ka pran y

		 
				Ow ka pran'y oswè-la (hum hum)
Ki jan ou ka pran'y oswè-la 
(yeah yeah) 
Ow ka pran'y oswè-la (hum hum)
Mi la man ka pran'y oswè-la 

(yeah) 

Ow ka pran'y oswè-la (hum hum)
Ki jan ou ka pran'y oswè-la 
(yeah yeah) 
Ow ka pran'y oswè-la (hum hum)
Mi la man ka pran'y oswè-la 

Mwen menm [seal?] mwen ka pran'y kon Francky Vincent 
An mannyè à la chien 
Pasé douvan, on ka vin dèyè
[...vendredi ké fè sanmdi] 
Apré sa ou ké mété ka chanté 
A pa kon sa sa ka fèt

Sa ki fèt té pou fèt 
Sa ki fèt bèl 
Pa ni règ pa ni lwa 
Pa ni kontra évè bwa bwa 
Mwen menm [?] bwa 
kan anbalé pa ka fréné 
An ka swé kon kannari chatèn 
Flanm-la pa ké janmen étenn 

Mòso fè-la menm, ki la pou mèt présyon an swaré-la 
Ay chèché sé ponpyé-la 
Yé Man Augus
Difé an twèl aw 
Ou ka grigné kon chyen ka manjé bannan cho 

Ow ka pran'y oswè-la (hum hum)
Ki jan ou ka pran'y oswè-la 
(yeah yeah) 
Ow ka pran'y oswè-la (hum hum)
Mi la man ka pran'y oswè-la 

(yeah yeah)

Ow ka pran'y oswè-la (hum hum)
Ki jan ou ka pran'y oswè-la 
(yeah yeah )
Ow ka pran'y oswè-la (hum hum)
Mi la man ka pran'y oswè-la 

Lè mwen an mouvman de fèt 
Sé fanm a dwèt sé fanm a goch
Lè mwen an mouvman de fèt  
Sé fanm douvan sé fanm dèyè

Lè mwen an mouvman de fèt  
Sé fanm a dwèt sé fanm a goch
Lè mwen an mouvman de fèt 
Sé fanm douvan sé fanm dèyè

En tout cas, ou pé karatéka jidoka
Mèt plum-plum, tralala "pour charmer" sé madanm-la 
Mè fo'w pasé pa 9.7 milfa-la
Ki sé ki la, ki tjèk mik-la 
Pou épaté sé manmzèl-la 

Sa'w ou pé kwè ta'w pa sèten ta'w 
Pli ta pli tris 
An plis enmen ta'w ki enmen ta mwen
An toka de mwens
An fanm anplis
Dé kuis an plis 
Pa ni jalouzi 
Ké ni pou dis

I [Seal] ka cheese
I [Seal] ka cheese cheese
I [Seal] ka cheese

(nou préféré nonm ki cho)

Ou pé anmerdé, ou pé anrajé 
Sa ki jennen ka déplasé 

Yes sista 
Ouais 
Ola ou ka pran'y oswè-la 
Mwen menm [Seal] an ka pran an mannyè XXL
Très large 
Ah Ah
Wayyyy !

Ou pé ri 
Apré ri sé pléré 

Ow ka pran'y oswè-la (hum hum)
Ki jan ou ka pran'y oswè-la 
(yeah yeah) 
Ow ka pran'y oswè-la (hum hum)
Mi la man ka pran'y oswè-la 
(yeah) 
Ow ka pran'y oswè-la (hum hum)
Ki jan ou ka pran'y oswè-la 
(yeah yeah )
Ow ka pran'y oswè-la (hum hum)
Mi la man ka pran'y oswè-la 

Lè mwen an mouvman de fèt 
Sé fanm a dwat, sé fanm a goch
Lè mwen an mouvman de fèt 
Sé fanm douvan sé fanm dèyè

Lè mwen an mouvman de fèt 
Sé fanm a dwat, sé fanm a goch
Lè mwen an mouvman de fèt 
Sé fanm douvan sé fanm dèyè

(sa ki fèt bèl)

Ga'y sa chaben 
Kouté sa byen 
Tala ki di'w kè ou sa chanté la pa fè'w du bien
Nou la ka pran an pyé 
Sé mwen ou ka enterpelé 
Ou vwè an nwè 
Ou pran mwen pou an tablo 
Ranjé kò aw négro 
An ké'y ba'w plis bobo 
Ou té vé fè an album mizik ou fè an album foto 
An pa ka èkzajéré mon chè 
Mé ou té byen makiyé
Sé ou pé pa chanté gason ay vann mango 

Ow ka pran'y oswè-la (hum hum)
Ki jan ou ka pran'y oswè-la 
(yeah yeah)
Ow ka pran'y oswè-la (hum hum)
Mi la man ka pran'y oswè-la 
(yeah yeah )
Ow ka pran'y oswè-la (hum hum)
Ki jan ou ka pran'y oswè-la 
(yeah yeah)

(hum hum)
(hum hum)