Erik Pedurand - Charlo

		 
				Charlo sé on nonm' ki pa konnèt' pozé
Sé simé, trimé, fann' do ay
Pou pitit' ay tou sa i tini
Vann' tou sa i tini pou yo tout' pé sôti an loraj
Kouté Charlo sé on boug déterminé
Sé le janw de boug ki paka lanbiné
Charlo sé on môso fè ki paka fann' si doulè
Ka swé onlo, paka ékonomizé si kouraj

Charlo sé on nonm'
Ki tini fôss an lespri, ki tini fôss an bra'y
Charlo sé on nonm' ka frapé tanbou
Charlo sé on nonm'
Ki lévé gwada, ki lévé la mèm mwen di vou
Charlo sé on nonm
Yeah... Doubout' kon môso bwa

Tout' ti moun' a Charlo alé lékôl
Yo bwè, yo manjé, yo pasé diplôm'
Kon tout' ti moun' yo gadé télé
Papa Charlo té kontan
Yo rivé pati an lôt' koté la
Rivé travèsé lanmè la, étidié an ba la
Mé vwala, Charlo pa té sav ka ki ekzil
Mé sa pa grav fo yo rivé la restan ka vin' apré
Wè ! Ti moun' a Charlo rété dwèt'
Yo kinbé, yo pa moli
Yo sav si yo pa réussi papa Charlo paka ri

Charlo sé on nonm'
Ki tini fôss an lespri, ki tini fôss an bra'y
Charlo sé on nonm'
Ki pa pè stand up, ki pa pè faill'
Charlo sé on nonm'
On négro kôsto ki pa pè kouto mwen di vou
Charlo sé on nonm'
Yeah... Doubout' kon môso bwa

Pran lanmè é pa viré an ba la
Dé twa ti babiol' adan on sak a do
Ou ka pran lanmè monté èvè on arrièw boué
Pran lanmè é pa viré an ba la
Pran lanmè é pa viré an ba la
Si sèlman ou té sav sa
Si sèlman ou té sav sa
Si sèlman ou té sav sa
Si sèlman ou té sav sa

Dé mwa, twa mwa, sink mwa pasé
Paka tann' nouvèl mé ola yo pasé
Papa Charlo an kaz ka angwasé
Sé ti moun' a, yo paka kriyé
Mé lè yo ka kriyé, ka palé fwansé
Papa Charlo paka gin palé fwansé
Charlo ka gadé ti moun' ay ka chanjé
Alè pa mèm on ti gout' kréyol yo sa palé
Tou sèl, tou sèl, papa Charlo vyéyi
Tou sèl, ka sonjé lè yo té tou piti
Prèmyé fwa an vi a Charlo vini pléré
Sé lé pwôp' pitit' ay oubliyé ritouné
Charloooooooo.......

Charlo sé on nonm'
Charlo sé on nonm'
Charlo Charlo Charlo sé on nonm'
Charlo sé on nonm'
Doubout' kon môso bwa

Charlo alé...
Oh ! Oh ! Oh !

Mé tèt' a Charlo paré pou alé, paré pou alé
Mé tèt' a Charlo paré pou alé, paré pou eksplozé
Mé tèt' a Charlo paré pou alé, paré pou eksplozé

Charlo... Charlo...