Thierry Cham - Memoire De Femme

		 
				anw,anw...anw
anw,anw...anw
anw,anw...anw
anw,anw...anw


lè pli souvan nou onte avwé sé fanm ki ka bannou la vi
pôté nou an vant a yo, jistan nou vwè jou
é lè nou ka grandi nou ni tandans pèd bon sans a la vi
pèd nosiyon a rèspé, pou yo ki fè nou ègzisté alow


pa oubliyé 
fo pa oubliyééé énon 
pa jen oubliyé, hum 
manman nou sé yo (bis)


eeehhh 
frajil kon papiyon mè défwa yo bien pli féwos ki nou 
pou défann sa ki tayo, pou on landemen nouvo
goumé pou ni lapé trimé pou di kè yo ka ègzisté 
yo ni dwa a lanmou, yenki sa tou lé jou alow


pa oubliyé 
fo pa oubliyééé énon 
pa jen oubliyé, hum
manman nou sé yo (bis)


anw,anw...anw
anw,anw...anw
anw,anw...anw
anw,anw...anw


hhhuuummm
lè pli souvan nou onte awé sé fanm ki ka bannou la vi
pôté nou an vant a yo, jistan nou vwè jou
é lè nou ka grandi nou ni tandans pèd bon sans a la vi
pèd nosiyon a rèspé, pou yo ki fè nou ègzistééé


pa oubliyé 
fo pa oubliyééé énon 
pa jen oubliyé, hum
manman nou sé yo (bis)


eh eh eh eh

pa oubliyé 
fo pa oubliyééé énon 
pa jen oubliyé, hum
manman nou sé yo (x5)

oohh pa oubliyé (x3)