Harry Diboula - Compte Enle Mwen

		 
				
E si doulè ka [?] osi malè 
Ka fè'w aji kon si ou sel anlè latè 
Alò tanpi, mwen ké sa édé'w an silans 
San palé mwen ké épolé'w 
San di ayen man ké édé'w 
E okontrè si ou ka chèché rakonté
Sa ka fè'w mal 
Ki sa ki la ka toumanté'w 
Anni di mwen an dé pa mwen ké akoté'w 
Mwen ké toujou la pou kouté'w 
Pou man éséyé soulajé'w 

Si'w pa bien 
(konté anlè mwen) 
Ummm si ou pè 
(konté anlè mwen) 
E surtou pa pè kriyé mwen 
E menm si mwen lwen 
(konté anlè mwen) 

solo clavié- 

Fo ou konprann ou pa ka jen déranjé mwen 
Sa ou bouzwen tou sa ou lé fo'w mandé mwen'y
Ki an pawol an ti jes ou an mo jantiy
An ti lafos ou menm ayen
Pa ézité fo ou di mwen 

E si ou las é si ou fatidjé goumen 
Si'w lé bésé dé bra'w é si ou dégouté 
Abandoné sa tro fasil fo ou chèché 
An balan pou sa rimonté'w 
Mi sé poutji mwen akoté'w 

Si ou pè 
(konté anlè mwen)
Umm 
Si'w pa bien 
(konté anlè mwen)
E surtou pa pè kriyé mwen
E menm si mwen lwen 
(konté anlè mwen) 

Si ou tris 
(konté anlè mwen) 
Si'w ni chagren 
(konté anlè mwen) 
Umm é surtou pa pè kriyé mwen 
e menm si mwen lwen 
(konté anlè mwen) 

pon-

Si'w pa bien 
(konté anlè mwen) 
Ouuu ! Si ou pè
(konté anlè mwen)
O o ! 
E surtou pa pè kriyé mwen 
E menm si mwen lwen 
(konté anlè mwen) 

Si'w pa bien 
(konté anlè mwen) 
Si'w ni chagren 
(konté anlè mwen)
O o !
E surtou pa pè kriyé mwen 
é si ou ni changren
(konté anlè mwen)