Paulo Albin - Move Neg

		 
				Man risivwè kracha
Man risivwè koud roch 
Man poko té ni mal 
Yo ba mwen bon kout bwa, fè mwen anlo riproch 
man koumansé ni mal 
An vérité neg vrèman mové lè i lé 
(fout sa vré)
An vérité i pa lé wè an lot rivé 

(mè poutji nou konsa) 
An vérité dépi fon Laginé 
Neg mové dan tet-li, i mové dan tjè'y 

(mè poutji nou konsa) 
An vérité
Nou pé pa rézisté 
Dépi an tet lévé, fok fouté'y atè 

Nou pé pa fè kon dot ka ba yo lanmen pou yo fò 
Nou pé pa yonn a lot pou lanmou anpéché nou mò 
Kon dé vié moun mové 
Kon vié neg anrajé 
An fon tjè nou pa si nwè, toujou ni limiè,limiè,limiè,limiè 

(mè poutji nou konsa) 
An vérité, dépi fon Laginé 
Neg mové dan tet-li, i mové dan tjè'y 

(mè poutji nou konsa) 
An vérité nou pé pa rézisté 
Dépi an tet lévé, fok fouté'y atè 

An 1848, nou libéré 
Mé tet-nou rété maré 
Tjè-nou rété mové 
Neg pa lé wè nèg rivé 
Nou pa konpletman sové 

souflan-

(nou neg) Lapo-nou toujou nwè 
(nou neg) Lespri-nou ankò pli nwè 
(nou neg) Pies nèg pé pa frè 
(nou neg) Pou sòti dan mizè 
(nou neg) Yo lé ba mwen bon baton 
(nou neg) Yo tout ka di mwen pa bon 
(nou neg) Dépi fon Laginé, 
(nou neg) Tout neg malélivé, mé 

Lè yonn trouvé tan pou fè fos 
Sé la yo tout ka santi manniè i fò, manniè i ros 
E é é, lè i fésé dé pié'y atè 
Sé la yo tout ka kouri 
Ka kriyé telman yo pè 

souflan-

(nou neg) Man la ka pran fè 
(nou neg) Yo lé fouté mwen atè 
(nou neg) Lè jalou, lè méchan 
(nou neg) E tout lé malpalan 
(nou neg) Yo di tan-mwen za fini 
(nou neg) Ta yo pa jen koumansé 
(nou neg) Pa kouté sa yo di 
(nou neg) Yo tout malélivé 

Lè yonn trouvé tan pou fè fos 
Sé la yo tout ka santi manniè i fò, manniè i ros 
E é é, lè i fésé dé pié'y atè 
Sé la yo tout ka kouri 
Ka kriyé telman yo pè 

(nou neg) Man la ka pran fè 
(nou neg) Tout neg malélivé 
(nou neg) Dépi fon Laginé
(nou neg) Yo jalou san fouté 
(nou neg) Yo pé di sa yo lé 
(nou neg) Do-mwen métalizé 
(nou neg) Lapo-nou toujou nwè 
(nou neg) Lespri-nou anko pli nwè

souflan-

(...) = kè-