Fanm Peyi - An Danje

		 
				
Rèfrin:
Mwen pé pa lité tou sèl fô nou a dé, pa lésé mwen kon sa ou pé pa fè mwen sa haha!
mwen pé pa lésé yo, mét nou an danjé yo pé pa fé nou sa.

Dou, ou sav kè pani pon lwa po sa ki lanmou.
Yo pé pa désidé pé pa trasé chimin an nou non!
An diférens yo toujou ka fé an vou é mwen, ni on sèl koulè an tchè mwen ni.

Rèfrin:
Mwen pé pa lité tou sèl fô nou a dé, pa lésé mwen kon sa ou pé pa fé mwen sa haha!
Mwen pé pa lésé yo, mét nou an danjé yo pé pa fé nou sa.

Yo pani mérit a jijé pass nou pa mém koulè nou an danjé,
Mè zafé pani nom mwen pa ka fan'n si sa mwen ka gadé douvan,
I tan pou chwazi si ou lè rété kouté yo a méprizé, ou si ou préféré lésé cô an nou inmé!

Rèfrin:
Mwen pé pa lité tou sèl fô nou a dé, pa lésé mwen kon sa ou pé pa fé nou sa haha!
Mwen pé pa lésé yo, mét nou an danjé yo pé pa fé nou sa.

Jijé toujou, diférens nou ka jéné.
Jijé toujou, ki nwè ki blan c péyi an nou.
Jijé toujou, diférens an nou.
Jijé toujou, an danjé.

Malgré tou sa yo ka di yo pé ké mét an danjé.
Tou sa kè nou ja konstrwi ki té koulè pou nou mélanjé.

Fô nou lité fô nou a dé, nou pé pa lésé yo jijé.
Diférens nou cé tout foss nou, yo pé pa détrwi lanmou nou.
Fô nou lité fô nou a dé, nou pé pa lésé yo jijé .
Diférens nou cé tout foss nou yo pé pa détrwi lanmou nouuuuuuuuuu!

Réfrin: x2
Mwen pé pa lité tou sèl fô nou a dé, pa lésé mwen kon sa ou pé pa fé mwen sa.
Mwen pé pa lésé yo, mét nou an danjé yo pé pa fé nou sa!