Abege - L Anmou On Rev

		 
				Nykow: (1er couplet) 
E bébé vin vwè mwen bizwen paléw 
E bébé mwen bizwen diw gen mwen inméw 
Mwen inmé vwèw tou lé jou lè ou ka lévéw 
Lè ou ka douchéw é mèm lè ou ka habilléw 
Lè ou ka pati le matin 
An sav ou kay mantché mwen 
San vou mwen pa ayin an pé pa ladjéw mwen inméw 
Mwen inmé vwèw tou lé swa lè ou ka rentré 
Ou ka couché owa an mwen é an komblé 
On lo frisson et senssassyon lanmou a ka monté 
E an ka senti on lo pression 
Si ou ka pati an vlé pa rigrété ayin 
Mi cé pou sa an ka diw tou sa ki assi tchè mwen 
You're my baby you're my love 
I can give you what you like forever forever forever forever 

Bo'bow:(2eme couplet) 

Doudou an mwen dépi jou la ou vine konèt mwen 
An tombé lov'de vou kwè mwen 
Vou é mwen nou ké fè lanmou ca ké tro bien 
Ou ké toujou faim mwen ou ké toujou vlé mwen 
Téka èché on fenm pou lov' mwen 
On fenm pou bo mwen 
On fenm pou ban mwen gros calins 
Ou ja sav ou cé tichou an mwen chouchou an mwen 
Evè mwen ou paka crin' ayin 
Pé pa rété on minit san vou san fè lanmou 
Ou ja sav an fou vou 
E jou aprè jou lanmou an nou ké fléri toujou 
Lanmou ké pli fo ki nou. 


You're my baby you're my love 
I can give you what you like forever forever forever forever 


Nykow & Bo?bow: (3e couplet) 
Nykow: 
Mwen inméw ou inmé mwen nou inmé nou bébé 
Rété èvè mwen pa kité mwen yinki vou mwen vlé 
Bo'bow: 
Chak jou mwen ka prié pou nou rété ensemb' 
Tou lé jou mwen konstaté ké tou lé dé ka semb' 
Nykow: 
Qui s'ressemble s'assemble kon proverb' la ka di 
A pa magi baby vou é mwen cé pou la vi 
Bo'bow: 
Mwen ké lovéw kon on lover 
Mwen èvèw cé forever 
Bo'bow: 
Bo'bow 
Nykow: 
Nykow 
Nykow & Bo'bow: 
Nou ka ba zot lov' la 
Nykow: 
Evè 
Bo'bow: 
Abégé ou ké vwè ka ki lanmou 
Nykow: 
A dé 
Evè Abégé ou ké vwè ka ki lové 
Bo'bow: 
A dé a dé Abégé 

You're my baby you're my love 
I can give you what you like forever forever forever forever