Alex ALexis - Papillon

		 
				A foss mwen rédi asi kod la onjou i kraké an main an mwen 
Kon papillon mwen téka volé anjou ou désidé, ou di mwen aurèvwa 
Ou ka pati anfwa de plis mwenn déconné fwa lasa an pépa sipoté 
Ou di mwen aurèvwa ou ka pati , an plis dè sa an plin sanmdi 
Jou nou té habitié soti (x2)

Ooh ooh...

A foss mwen rédi asi kod la onjou ou désidé ou di mwen pa lapenn mwen sipliéw sé pa lapènn man vinn excuzé mwen 
Kon papillon mwen téka volé anjou ou désidé, ou di mwen aurèvwa 
Ou ka pati mi taxi la ja ka klaxonné toutalè nou ké séparé 

Ooh ooh... 

Lè pot la fèmé mwen touvé mwen tousèl 
é la mwen konprann kè mwen enméw

Refrain:
Fo sa té rivé pou mwen té pran konscience ( ki sé vou tousèl mwen enmé)
Fo sa té rivé pou mwen té pran konscience ( ki adan lavi fo ou sav choizi)
Fo sa té rivé pou mwen té pran konscience ( komyen fwa mwen an fèw pléré, mwen ka rigrétté )
Sé vré ni défwa an téka soti an téka léséw an téka léséw tousèl ka domi 
Sa pa vlé di ki mwen pa enméw ni dé koté chéri mwen pépa ménéw 
Si ou viré mwen ké arété frékenté dé zanmi ki ou pa enmé 
Pou ritrouvéw an kapab fè telman concession 

Refrain:
Fo sa té rivé pou mwen té pran konscience ( kè mwen enméw kè mwen enméw kon fou )
Fo sa té rivé pou mwen té pran konscience ( kè two souvan mwen déconné )
Fo sa té rivé pou mwen té pran konscience ( lè an téka pati ou téka pléré mwenn ka rigrétté )

Sé vré ni défwa an téka soti an téka léséw tousèl ka domi 
Sa pa vlé di ki mwen pa enméw ni dé koté chéri mwen pépa ménéw 
Si ou viré mwen ké arété frékenté dé zanmi ki ou pa enmé 
Pou ritrouvéw an kapab fè telman concession 
A foss mwen rédi asi kod la onjou i kraké an main an mwen 
Kon papillon mwen téka volé anjou ou désidé, ou di mwen aurèvwa 
Ou ka pati anfwa de plis mwenn déconné fwa lasa an pépa sipoté 

Refrain:
Fo sa té rivé pou mwen té pran konscience ( kè two souvan mwen déconné )
Fo sa té rivé pou mwen té pran konscience ( lè an téka pati ou téka pléré)

Oooh Ooh...