Sakiyo - Bisou Sucre

		 
				(kè)	 A, A, A, A
Toujou lanmou toujou doudou 
Bisous, Bisous sucrés,
Pou tout lajouné
A, A, A
Sé tjè nou ki ka mennen
(Bijou, bijou,bijou)
Palé Mwen dè lanmou

(chanté) Tout a lantou mwen ka tann
Sé lov nou tout lé chanté, yé
Pou an ti chou tjè nou ka fann
An ti sourir nou chaviré
Yéépé yééé

(kè)	 Toujou doudou
Toujou lanmou
Tjè nou sikré

Toujou doudou
Toujou lanmou
Nou chaviré

(chanté) Toujou é pou toujou

(kè)	 Toujou doudou
Toujou lanmou
Tjè nou sikré

(chanté) Nou vin santimantal

(kè)	 Toujou doudou
Toujou lanmou
Nou chaviré

(solo Bas ==> Michel ALIBO)


(kè)	 Bisou sucré ni an ti gou salé
Pas sé pa toujou kon siwo myèl
Bisou sucré ni an ti gou salé
Pas sé pa toujou kon siwo myèl
Bisou sucré ni an ti gou salé

(chanté) Ni an ti gou salé

(kè)	 Pas sé pa toujou kon siwo myèl
Bisou sucré ni an ti gou salé

(chanté) Sé pa an bòl toloman

(kè)	 Pas sé pa toujou kon siwo myèl

(chanté) Siwo myèl

(souflan)

(chanté) Bisou sucré ....

(solo guita)

(chanté) Mé man pa jenm asé fò 
Pou nou palé dè lanmou
E souvan nou menm pa ka toujou byen konprann, no
Si ou lé pèsé an jou
Mistè a lanmou
Fok ou gadé'y épi lanmen'w, touché'y épi dé zyé'w

(kè)	 Ay, Ay, yélélé
Ay, Ay, yélélé

(chanté) Sa andidan kò nou

(kè)	 Ay, Ay, yélélé
Ay, Ay, yélélé

(kè)	 Bisou sucré ni an ti gou salé

(chanté) Tjenbé mwen fò, séré mwen fò

(kè)	 Pas sé pa toujou kon siwo myèl

(chanté) Si vin dan bra mwen, karésé mwen

(kè)	 Bisou sucré ni an ti gou salé

(chanté) Sé wou mwen lé, pou lavi wmen

(kè)	 Pas sé pa toujou kon siwo myèl

(chanté) Ou sé soley, lalin zétwal

(kè)	 Bisou sucré ni an ti gou salé
Pas sé pa toujou kon siwo myèl

(chanté) Sé la

(kè)	 Bisou sucré ni an ti gou salé

(chanté) Yen ki la,
A A A A

(kè)	 Pas sé pa toujou kon siwo myèl
Bisou sucré ni an ti gou salé

(chanté) Gadé'y épi lanmen'w

(kè)	 Pas sé pa toujou kon siwo myèl

(chanté) Touché'y épi dé zyé'w

(kè)	 Bisou sucré ni an ti gou salé
Pas sé pa toujou kon siwo myèl

(kè)	 Bisou sucré ni an ti gou salé

(chanté) Ou sé doudou, sé wou lanmou

(kè)	 Pas sé pa toujou kon siwo myèl

(kè)	 Bisou sucré ni an ti gou salé
Pas sé pa toujou kon siwo myèl