Alan Cave - Can t Do This To Me

		 
				Lanmou te la li leve l'ale
Tankou timoun ki malelve
San eskize l' san di padon
San bay rezon li vire do l', l'ale

Depi jou sa a m'ape trinnen
Temet lannwit temet lajounen
Ke m ap plenyen, men m'ap maje m'
Tou de ap chache de bezwen ou

Ou kite gou bouch ou sou bouch mwen
Ou kite fom ko'w nan bra mwen

Nomal pou m'ap flannen
Monte desann vire tounen
Ki sans lavi m'ap genyen
Ki sans lavi m'ap genyen san ou

Soley ale soley tounen
De pye m'mare, mwen pran nan pelen
Ke m'ap plenyen, men m'ap manje
Tou de ap chache, tou de bezwen ou

Ou kite gou bouch ou sou bouch mwen
Ou kite fom ko w nan bra mwen

Monte desann vire tounen
Ki sans lavi m'ap genyen san ou

Can't do this to me non li pa
Bon sa ouu ap fe m'la a
Can't do this to me your here
Touday gone tomorrow
What am I gonna do,
What Am I ganna do now?

Sa m' pral fe, sa m'pral fe