Nickenson Prudhomme - U Are The One

		 
				Malgre tout sa mwen fè
Pou fè on jan poum ka bliye
Si’w te ekziste dan lavi
Sak difisil pou mwen
Se retire ou nan tèt mwen
Malgre tout sam fè
ou toujou nan kè mwen

That makes me feel so good

ou pa jam gen tan pou mwen
lè pou nou ta fè lanmou
ou toujou pran pòz ke nou fache
malgre tout sa yo cheri
m toujou renmen’w nan vi mwen
an nou bliye move moman k’ te pase

you are the one
that makes me feel so good
Rap …..
you never show that love me

mwen deside
ba ou lanmou
mwen deside
ba ou tout kè an mwen
mwen deside
ba ou lavi’m
malgre tout pwoblèm yo

mwen deside
pou mwen renmen’w
mwen deside
pou nou pale
malgre tout pwoblèm yo
mwen toujou gen lanmou
pou ou doudou

you never show me…..

lè’m vle bliye’w
sa ban-m chagren
viv san ou
sa fè’m lapen-n
men-m si rezilta lanmou nou se doulè
mwen vle chalè kò’w
pou chofe kè mwen

lè-m vle retire’w nan sistèm m mwen
cherie mwen pa gen mwayen
pou mwen elimine’w nan kè’m
tout sa se jwèt marèl san fen

Si jodia mwen metem tou piti
poum di’w
jan mwen vle’w
sa pa normal
sa pa normal
cheri mwen paka viv san ou

non non non non
you never show me that you love me