Carimi - Buzz

		 
				Sa pa nan intansyon-m
Pou mache fe djole
Ou di mwen tou piti
Men mwen leve defi
Tout sayo rele mythe
M’bat yo ak taktik
Se pa nou ki chwazi-l
Min se Bondye
Ou di: Non
Piga-m antre nan kanaval-la
M’antre pired
Ou di: Non
Piga-m fe intenasyonal-la
M’antre pired

Mwen pa di se mwen-k pi bon
Min-m konen ou pa bezwen fimen
Poum santi mwen high
Se Carimi ki ka fe mwen high now
(Chorus) M’pa bezwen fimen
Poum santi map fly
Sel Carimi kika ou fly now

Mwen pa bezwen fimen
Pou-m santi mwen high now
Sel Carimi kika mwen high now
M’pa bezwen fimen
Pou-m santi map fly
Sel Carimi kika fe mwen high

Tout moun gen dwa pale sayo vle
Min pa kritike orijinalite
Fanatik Carimi
(Chorus) Orijinal
Mwen di-w Gregy Chery pam-nan
(Chorus) Orijinal
Mwen di-w ban deye Carimi-an
(Chorus) Orijinal

Tande …
Mwen pa di se mwen-k pi bon
Min-m konen ou pa bezwen fimen
Poum santi mwen high
Se Carimi ki ka fe mwen high now
(Chorus) M’pa bezwen fimen
Poum santi map fly
Sel Carimi kika ou fly now

Mwen pa bezwen fimen
Pou-m santi mwen high now
Sel Carimi kika mwen high now
M’pa bezwen fimen
Pou-m santi map fly
Sel Carimi kika fe mwen high

Ou gen senk segond pou conveti

Here we go!
Hands in the air
Hands in the air
Pa kite-l toufe-w rele BOZ

Depi djaz-sa baw boz
Pa kite-l toufe-w rele BOZ (3)

Santi mwen high
Carimi fem fly
Santi mwen high
Carimi fem fly (3)
(Tande pa tande)
Carimi fem fly … high!

(Rap)
Mwen di-w sa deja (2)
Mwen di Boz se pa boz yo fimen an
Se boz Carimi an
Ti medam yo renmen an (chorus) Oh yeah!
Mwen di Boz se pa boz yo fimen an
Se boz Carimi an
Fanatik yo renmen an (chorus) Oh yeah!
Mwen di-w sa deja (2)