Nickenson Prud Homme - Premiere Danse

		 
				VI NOU SE ON ARMONI 
POU CHAME LAVI 
DEPI DE KE INI 
SE POU FE BOTE LAVI 
NOU JIRE FIDELITE, SENSERITE 
KELKESWA SAK PASE 
NOU PA GEN DWA JAM SEPARE 

NAP RETE AN ARMONI 
POUN ANBELI LAVNI 
SE LANMOU KI FE NOU KONNEN DOUSE LAVI 
MEN SAN LI NOU TE KA VIV KON EGARE 
AVEC TOI J’AI APPRIS 
QU’IL EST BON D’ETRE AMOUREUX 
LE COEUR DEVIENT PLUS LEGER 
QUAND ON SAIT CE QU’ON VEUT 

AVEK ANPIL SENSERITE 
AVEK ANPIL FIDELITE 

MAIN DANS LA MAIN 
TOI ET MOI UNIS POUR DEMAIN 
MAIN DANS LA MAIN 
NOTRE AMOUR EST CERTAIN 

NOUS NE SOMMES QUE DEUX 
PERDUS SUR CETTE PISTE DE DANSE 
ON S’EN FOU DE TOUT 
LE MONDE EST A NOUS 
A NOUS DEUX 
TU ES MA PASSION 
MA SOURCE D’INSPIRATION 
TU ES EN MOI 
JE SUIS EN TOI 
RIEN NE NOUS SEPARERA 

NOU LWEN LA SOUFRANS 
SA NOU GEN VO PLIS KE WOMANS 
SE OU’K SOLEY POU CHOFE JOUNEN MWEN 
LALINN POU KLERE NWIT AN MWEN 

BONE’M SE NAN OU 
AVNI MWEN NAN OU 
VI MWEN SE POU OU 
M’PAP KA VIV SAN OU