Nickenson Prud Homme - Deception

		 
				WHAT'S GOING ON?

Anpil lané gen tan pasé
Men ou poko janm ka desidé’ w
Si sé avè’m ou vlé reté
Pou jwenn tout tan ou fè tan’m pasé

Santiman’m pou ou fin grandi
Chak jou pasion’m pou ou apé fléri
Ou met kwe’m pa’p ba’w manti
ou Fè plézi la vi’m

REFRAIN
M’pa gen anpil pou’m di’w
Ni trop pou mwen ofri’w
Sel sa m’ konnen 
M’ grangou lanmou (Grangou lanmou’w)
Voyajé nan lot peyi 
Mwen wè anpil bèl kréati 
Men sé ou’k toujou nan lespri’m (Ou nan lespri’m)

Mwen pa trò fò nan fè pwezi
Men se tout la jounen ma’p ékri
Dè fwa m’chanté ,m’ jwé mizik
Pou’m exprime’w sa’m santi

Pa fè kòm si ou pa konprann
ke sé pou ou tèt mwen ap pati
Pouki ou jwé jwèt endiférans
ou Pa ban mwen on chans?

REFRAIN
M’pa gen anpil pou’m di’w
Ni trop pou mwen ofri’w
Sel sa'm konnen 
M’ grangou lanmou (Grangou lanmou’w)
Voyajé nan lot peyi 
Mwen wè anpil bel kréati Men sé ou’k toujou nan lespri’m (Ou nan lespri’m)

Chérie ou konnen trè bien tout feeling mwen
Tout émosyon lanmou ka chayé mwen
Pansé ave’w ka fè kè’m soté
Ka fè tout jounen’m contrarié

istwa lanmou’m ave’w ka wè demen
Kapab menm fè timoun boujonen
Pouki ou pa vlé chanjé lidé?
Ka fè bonè nou tou lè de

DECEPTION
Wouu-Ohh Ohhh (4X)

DECEPTION
Wouu-Ohh Ohhh (4X)

Mwen meté Kè’w sou Kèm 
Ma’p meté Men’m nan men’w
(Cherie Mwen pa’p kité’w alé)

Franchement mwen paré pou’m fè sa ou mande’m
(Cherie mwen pa’p kité’w alé)
Devan la société sé ou met en premye
(Cherie Mwen pa’p kité’w alé)
Pa fè mwen la peine
Pa fè’m pi élas
(Cherie mwen pa’p kité’w alé)

Chérie ou konnen trè bien tout feeling mwen
Tout émosyon lanmou ka chayé mwen
Pensé ave’w ka fè kè’m soté
Ka fè tout jounen’m contrarié

istwa lanmou’m ave’w ka wè demen
Kapab menm fè timoun boujonen
Pouki ou pa vlé chanjé lidé?
Ka fè bonè nou tou lè de

Mwen meté Kè’w sou Kèm 
Ma’p meté Men’m nan men’w
(Cherie Mwen pa’p kité’w alé)

Franchement mwen paré pou’m fè sa ou mande’m
(Cherie mwen pa’p kité’w alé)
Devant la société sé ou met en premye
(Cherie Mwen pa’p kité’w alé)
Pa fè mwen la peine
Pa fè’m pi élas
(Cherie mwen pa’p kité’w alé)

DECEPTION
Wouu-Ohh Ohhh (4X)

DECEPTION
Wouu-Ohh Ohhh (4X)

DECEPTION, DECEPTION