Peggy - West Indies

		 
				Yo la ka véyé mwen 
Lè mwen rentré kèy mwen 
Yo bizwen wè épi ki monn mwen ka palé 
Si sé an nonm mayé ou an nonm divocé
Ès yo ja wèy tou pré mwen 
Ès li ka soti épi mwen 
Yo pa mèm sav si sé an zanmi ou sé an frè
Mè yo ka palé 
Mè yo ka palé

Jodi tou sa jodi 
Yo toujou dèyè mwen 
Ka di bétise an lè mwen 
Mè kité mwen soufflé ti brin 
Jodi tou sa jodi 
Yo ka mal palé mwen 
Yo toujou asi mwen 
Mè kité mwen soufflé ti brin 

Lè tout moun konnèt 
Oui sa bien bèl 
Mè pé ni étincèl

Ref
(*2)
Yo pa ni ayin pou fè 
Sé véyé yo ka véyé 
Sé palé yo ka palé 
Sé sa West indies West indies

Jodi tou sa jodi 
Yo toujou dèyè mwen 
Ka di bétise an lè mwen 
Mè kité mwen soufflé ti brin 
Jodi tou sa jodi 
Yo ka mal palé mwen 
Yo toujou asi mwen 
Mè kité mwen soufflé ti brin 

Si yo pa sav yo ka inventé
Ou pa té la Mè yo wèw kan mèm
Ou té tou sèl yo wèw accompagné 
Si yo pa sav yo ka deviné 
Mè ou pa té la 
Mè yo pa lé baw
Ou té tou sèl, mè ou té accompagné 

ref (*4)

Sé palé yo ka palé 

ref