Princess Lover & Sonia Dersion - Je Suis Sûre

		 
				Sonia : 
An vin ' pou nou pe sa palé, 
di sa ka rend' vou maléré. 
An vin' surtou pouw' pé sav , 
ké douté sa pa jan grav'. 
An anvi ké ou rété pléré, 
sav' asi la té ni an bondié. 
Anvi ké ou pa jan oublié 
ké la vi ja ba nou bon surprises dé foi, 
bon surprises dé foi.

Princess ' : 
An viv' évè moun maléré, 
ki apprend' mwen sa ki goumé. 
Siw' té wé yo ou té kay sav', 
ké ni dé bagay ki pli grav'. 
Lèw suiv' en chemin ki mové, 
ayin ni person ké sa édéw, 
rimonté siw ka péd fil aw ou oublié, 
prédié ka soulagé défoi, 
soulagé défoi.

REFRAIN :
S. : Je suis sûr, je suis sûr, que si tu as vraiment la foi, un jour le ciel te le rendra.
P. : Je suis sûr, je suis sûr, que si tu as confiance en toi, un jour le ciel te le rendra.

Sonia : 
Mwen vin' pou ou pé sa kimbé, 
main en mwen fô mandé Bondié. 
Baw ti bwen foss et kouraj', 
lé ou ka travèsé l'orag'.

Princess' : 
An liv ' si la vinw ou ka écri '' happy end'' 
ce sa ou envi chéché limié épi espwa simin séché twop' larmes.

REFRAIN

S. :Balan moun ki ki ka souffè.

P. : Assi la té ou vlé goumé mé ou pé.

S. : Fré mwen

P. : Fok sav' ké si ou vlé rivé

S. : Fok bien ou arrété douté

P. : Si ou ni sagesse épi espwa

S. & P. : Bondié kay ouvé la voi.

REFRAIN