Jean-Marie Ragald - Mwen Envi We w

		 
				Dépi jou a mwen wè'w pasé an la ri a
Mwen ka viv' santiman mwen ka révé ke an ka palé ba'w
E lè'w gadé tan ka pasé man pa ka osé di'w sa mwen ka pansé
Paske mwen pè ke ou jété mwen 
Paske mwen pè

Ké ni an moman mwen ké pale osé pale ba'w
Pou mwen di'w ke mwen lé'w mwen lé'w

Tou lé jou mwen ka gadé'w
Oui tou lé jou mwen ka gadé'w
Mwen anvi konèt' ou
Mwen anvi konèt' ou
Tou lé jou mwen ka véyé'w
Oui tou lé jou ka espéré ké ni an tan pou mwen
Pou mwen pe sa di'w sa ke

Mwen anvi wè'w
Pou mwen pé di'w bonjou wo
Mwen anvi wè'w
Mwen anvi konèt' ou
Mwen anvi wè'w
Mwen anvi wè'w mwen anvi wè'w
Mwen anvi wè'w

Tou lé jou ou ka gadé mwen
Tou lé jou mwen ka gadé'w
Mé nou pa ka palé
Mwen anvi konèt' ou
O tou lé jou mwen ka espéré tou lé jou mwen ka véyé'w
Poutchi nou pa ka wè l'anvi konèt' ou

Mwen anvi wè'w
Pou mwen pé di'w bonjou wo
Mwen anvi wè'w
Mwen anvi konèt' ou
Mwen anvi wè'w
Mwen anvi wè'w mwen anvi wè'w
Mwen anvi wè'w

Mwen lé'w mwen léééé'w oui mwen lé'w
O an la vi mwen....
Mwen lé'w mwen léééé'w oui mwen lé'w

Mwen anvi wè'w
Pou mwen pé di'w bonjou wo
mwen anvi'w sa sé vou....