Methi s - Nou Jen

		 
				COUPLET 1:
Pa ni laj si sé tan nou sé tan nou
On lanmou saj sé sa mwen ka pwomèt vou
Sé vou mwen choizi
Pou kè chak jou ka lévé, sé si vou an prèmyé kè zyé an mwen ké pozé
Pa ni laj dèpi nou sav sa nou vlé
Pon zoraj ké anpéché nou révé
Sé on sèl vi kè nou ni Baby
Gadé pou ta'w pa kouté sa moun pé di

REFRAIN:
Lavi-la two kout'
Fo pwofité dé'y
Doudou mwen anvi bo'w avan pwan somèy
Lè'w vwè mwen san vou, Mwen kon flè san soley
Doudou vi an mwen sé avè'w mwen vlé fè'y

Sé vwè kè nou jenn (Bis)
& Pa ni pon dout' atan sé pa lapèn
Sé vwè kè nou jenn (Bis)
& Pa ni pon dout' atan sé pa lapèn

COUPLET 2:
Dou, pa douté dè nou
Menmsi a pa touléjou
Kè nou ké konprann nou

Dou, istwa san zétensèl
Sa kon manjé san sèl
Sa pa ni pon gou

REFRAIN:
Lavi-la two kout'
Fo pwofité dé'y
Doudou mwen anvi bo'w avan pwan somèy
Lè'w vwè mwen san vou, Mwen kon flè san soley
Doudou vi an mwen sé avè'w mwen vlé fè'y

Sé vwè kè nou jenn (Bis)
& Pa ni pon dout' atan sé pa lapèn
Sé vwè kè nou jenn (Bis)
& Pa ni pon dout' atan sé pa lapèn

COUPLET 3:
Sé pou nou viéyi ansanm
Pou nou ni timoun ansanm
Partajé tout' ansanm
Tou sa ki pé rapwoché nou
Fo ou konprann'kè menm si nou atann
nou ja rivé on koté ou pa ni rètou

Sé pou nou konstwi ansanm
Pou nou vwayajé ansanm
Partagé tout' ansanm
tou sa ki pé rapwoché nou
Fo ou konprann' kè menmsi nou atann
nou ja rivé on koté ou pa ni rètou

REFRAIN:
Lavi-la two kout'
Fo pwofité dé'y
Doudou mwen anvi bo'w avan pwan somèy
Lè'w vwè mwen san vou, Mwen kon flè san solèy
Doudou vi an mwen sé avè'w mwen vlé fè'y

Sé vrè kè nou jenn (Bis)
Pa ni pon dout' adan sé pa lapèn
Sé vrè kè nou jenn (Bis)
Pa ni pon dout' adan sé pa lapèn

hmm...