Orlane - Jalouse

		 
				Allo, Allo sé mwen, es ou pé kouté mwin an ti moman pa trop lontan 
Petèt ke man ka dérangéw, man pé ké ni tem pou raplé’w, pa racroché 
Kouté mwen, man sav doudou ke ou faché, pou dé ti mo nou mal palé,enkô an foi, 
Pardonne-moi, douvan toute moun an ka fèw scène é sé tou sa ka fèw la pènn 
Man désolée, ka rigrété, lè ni an lot ki ka manyin’w, passé kotéw, croisé chiminw 
Ay man pa bien, ka pèd tete mwin, sang mwen ka bouyi dans veines mwin 
Man ka senti ke tou vlé mwin, ay man malad malad 
Sa pa toujou facil pou viv, man pa janmin janmin trankil pass mwin 
Jalouzzzzz, mwin jalouuuuzzz, de vou, doudou 
Jalouuuzzzz, mwin jalouzzzzzz de vou, vouu vouu 
An ti bonjou an moun ka diw, si i trop bell man sé kridiw 
Ka pèd control, kon moun ki folle, pass man pé ké sipoté 
Epi an lot man patagé, lanmou mwin, la vie mwin 
Adan zafè’w man ka fouyé, man pa meme sav sa pou chèché 
Man tourmenté, man lass douté 
C vrè man ka tyranisé’w, mwen tellmen pè an lot tchimbé'w 
Man sé marré’w, emprisoné’w, possédé”w 
Mwen niw si fo dan la pô mwen, é telmen pè ou trahi mwen passs mwin 
Jalouuuzzzzzz, mwin jalouzzzzzzz, de vou, vou vouuuuu 
Jalouzzzz, mwin jalouuuuuuuzzz, de vou, vouuuu, vouuu 
An pil lanmou mé trope patiens, souven man ka pèd la raison 
Souven promet’ou mwen changé 
Et même mwen ka jouré douvan bondié 
Mé sa pli fô ki mwen, 
Jalouuuuzzz, mwin jalouuuuzzzz, de vou, vou vouuu, toujou vou, enkô vou doudou 
Jalooouuuzz, mwin jalouuuuuzzzz, de toi toi oui toi oui toi encor toujours toi 
An ti rimèd pou mwen, kouté pou djéri mwin 
Oui mwenmalade 
Jalouuuuuuzzzzz, ….. 
Jalouuuzzzzzz………